เนื้อเพลง เก็บรักคืนมา

เพลง: เก็บรักคืนมา

ศิลปิน: โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

 

ก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมาย

ทุกถ้อยคำที่เธอย้ำกันมา

ก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมาย

ย้ำตัวเองว่าอย่าเสียเวลา

เธอไม่เคยจะรักเธอไม่เคยจะรัก

แม้ทุกคำเธอจะย้ำเพียงใด

มันก็เพียงเท่านั้นมันก็เพียงเท่านั้น

รักเกินไปก็จะเสียน้ำตา

 

อย่าทรมานหัวใจตัวเองนักเลย

คงมีใครที่ยังมองเราสำคัญใครสักคน

ในสักวันที่ไม่ทำให้เราต้องช้ำใจ

 

มันก็เพียงเท่านั้นมันก็เพียงเท่านั้น

ทุกทุกคำที่เธอย้ำกันมา

ก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมาย

รักเธอไปก็จะเสียเวลา

เธอไม่เคยจะรักเธอไม่เคยจะรัก

แม้หัวใจเราจะรักเพียงใด

ก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมาย

สายเกินไปก็จะเสียน้ำตา

อย่าทรมานหัวใจตัวเองนักเลย

คงมีใครที่ยังมองเราสำคัญ

ใครสักคนในสักวันที่ไม่ทำให้เราต้องช้ำใจ

 

เก็บความรักคืนมาเอาไปคอยให้ใครที่เขาดีดี

คนที่จะรักเรากว่าคนนี้

ท้อแท้เพียงใดเช็ดน้ำตาและออกก้าวเดินไปดีกว่า

 

อย่าทรมานหัวใจตัวเองนักเลย

คงมีใครที่ยังมองเราสำคัญ

ใครสักคนในสักวันที่ไม่ทำให้เราต้องช้ำใจ

 

เก็บความรักคืนมาเอาไปคอยให้ใครที่เขาดีดี

คนที่จะรักเรากว่าคนนี้

รักแท้ยังมี

 

เก็บความรักเอาไปเอาไปคอยให้ใครที่เขาดีดี

คนที่จะรักเรากว่าคนนี้

ท้อแท้เพียงใดเช็ดน้ำตาและออกก้าวเดินไป

จนได้เจอคนนั้นจนได้เจอคนนั้น

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***