เพลง Call Me Back (Remix)

อัลบั้ม Welcome You to 2011 With No.1 Dance Hits

ศิลปิน เต้ วิทย์สรัช

27 ต.ค. 53

เนื้อเพลง Call Me Back (Remix)

Call Me Back - เต้ วิทย์สรัช

 

ไม่รู้เธอเป็นอะไร

 

แต่สิ่งที่ฉันรู้

 

คือเธอเปลี่ยนไป

 

ไม่เหมือนเคย

 

กี่ครั้งที่ฉันโทรไป

 

แต่เธอก็ทำเมินเฉย

 

ไม่เคยจะรับสาย

 

เหมือนที่เคย

 

หวังว่าฉันเข้าใจผิดไป

 

คิดไปเอง

 

จนมันวุ่นวาย

 

โปรดอภัย

 

ที่ทำไปอย่างนั้น

 

เพราะรักเธอ

ก็เลยต้องหวง

 

อยากให้ เธอเข้าใจฉัน

 

ฝากเอาไว้ได้

เพียงข้อความนี้

 

ช่วยโทรกลับมาได้ไหม

 

อยากจะพูดกับเธอ

 

อยากจะฟังจากเธอ

 

จะดีร้ายเพียงใด

 

โทรกลับมาสักครั้ง

 

แค่อยากจะฟัง

ให้มันเข้าใจ

 

รักของเรา

 

วันนี้เป็นอย่างไร

 

ช่วยบอกที

 

ผลลัพธ์จะเป็นยังไง

 

เบื่อตัวฉันแล้ว

หรือเธอเจอใคร

 

ไม่ว่ากัน

 

แต่ขอให้พูดกันมา

 

อย่าหลบหน้า

กันอย่างนั้น

 

แค่บอกให้ฉันรู้

 

เพราะอะไร

 

หวังว่าฉันเข้าใจผิด

ไปคิดไปเอง

จนมันวุ่นวาย

 

โปรดอภัย

 

ที่ทำไปอย่างนั้น

 

เพราะรักเธอ

ก็เลยต้องหวง

 

อยากให้เธอเข้าใจฉัน

 

ฝากเอาไว้ได้

เพียงข้อความนี้

 

ช่วยโทรกลับมา

 

ได้ไหมอยาก

จะพูดกับเธอ

 

อยากจะฟัง

จากเธอจะดีร้าย

เพียงใด

 

โทรกลับมาสักครั้ง

 

แค่อยากจะฟัง

ให้มันเข้าใจ

 

รักของเราวันนี้

 

เป็นอย่างไร

 

ช่วยบอกที

 

ช่วยโทรกลับ

มาได้ไหม

 

อยากจะพูดกับเธอ

 

อยากจะฟัง

จากเธอจะ

 

ดีร้ายเพียงใด

 

โทรกลับมาสักครั้ง

 

แค่อยากจะฟัง

ให้มันเข้าใจ

 

รักของเรา

วันนี้เป็นอย่างไร

 

ช่วยโทร กลับมาได้ไหม

 

อยากจะพูดกับเธอ

 

อยากจะฟังจากเธอ

จะดีร้ายเพียงใด

 

โทรกลับมาสักครั้ง

 

แค่อยากจะฟังให้มันเข้าใจ

 

รักของเราวันนี้

 

เป็นอย่างไร

 

ช่วยบอกที

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***