เนื้อเพลง ปลดปล่อย

เพลง: ปลดปล่อย

ศิลปิน: ต้น ธนษิต

 

ไม่เคยรู้สึก

ว่าจะนึกถึงใครได้มากเท่าเธอ

ไม่เคยได้เจอ

กับความรักเข้าลึกแบบนี้ในใจ

 

ฉันเคยอยู่โดดเดี่ยวไม่มีใคร

ไม่เข้าใจความรักที่เจอ

แต่วันนี้ได้มีเธอเป็นแสงสว่างในใจ

 

ปลดปล่อยฉัน

ให้ออกจากโลกเดิมเดิม

ฉุดมือฉันให้หลุดพ้นจนก้าวไป

เปลี่ยนแปลงฉัน

ทำให้กลายเป็นคนใหม่

ฉันแน่ใจจากวันนั้น

พันธกานต์รักฉันคือเธอ

 

ชา ดา ดี๊ ดา

ชา ดี๊ ดา ดี๊ ดา ดี๊ ดา ดี๊ ดา

ชา ดา ดี๊ ดา

ชา ดี๊ ดา ดี๊ ดา ดี๊ ด๊า ดี๊ ด๊า

 

ฉันเคยอยู่โดดเดี่ยวไม่มีใคร

ไม่เข้าใจความรักที่เจอ

แต่วันนี้ได้มีเธอเป็นแสงสว่างในใจ

 

โว้ โว

 

ปลดปล่อยฉัน

ให้ออกจากโลกเดิมเดิม

ฉุดมือฉันให้หลุดพ้นจนก้าวไป

เปลี่ยนแปลงฉัน

ทำให้กลายเป็นคนใหม่

ฉันแน่ใจจากวันนั้น

 

เธอปลดปล่อยฉัน

ให้ออกจากโลกเดิมเดิม

ฉุดมือฉันให้หลุดพ้นจนก้าวไป

เปลี่ยนแปลงฉัน

ทำให้กลายเป็นคนใหม่

ฉันแน่ใจจากวันนั้น

พันธกานต์รักฉันคือเธอ

 

ฉันแน่ใจจากวันนั้น

พันธกานต์รักฉันคือเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***