เพลง Dirt

อัลบั้ม Playlist: The Best Of The Stooges

ศิลปิน The Stooges

23 ก.ย. 59

เนื้อเพลง Dirt

Dirt (污垢) - The Stooges

Written by:Dave Alexander/Ron Asheton/Scott Asheton/Iggy Pop/The Stooges

Ooh I been dirt

 

And I don't care

 

Ooh I been dirt

 

But I don't care

 

'Cause I'm

 

Burning

 

Inside

 

I'm just a yearning

 

Inside

 

And I'm the fire of life

 

Yeah alright

 

Ooh I've been hurt

 

But I don't care

 

Ooh I've been hurt

 

But I don't care

 

'Cause I'm

 

Burning

 

Inside

 

I'm just a dreaming

 

This life

 

And do you feel it

 

Said do you feel it when you touch me

 

Said do you feel it when you touch me

 

There's a fire

 

Well it's a fire

 

Yeah alright

 

Ooh

 

Yeah baby

 

Your love

 

Now s'just a bit of

 

Burning

 

Inside

 

Now just a little

 

Burning

 

Just a dreaming

 

Just a burning

 

Just a dreaming

 

Just a dreaming

 

And do you feel it

 

Said do you feel it when you touch me

 

Said do you feel it when you cut me

 

But there's a fire

 

But there's a fire

 

Just burning

 

Just a burning

 

Just a burning

 

Just a burning

 

Just a burning

 

Inside

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***