เพลง Lazy morning (with J;KEY, CRACKER)

อัลบั้ม The girl from back then

ศิลปิน LONG:D, J;KEY, CRACKER

08 ม.ค. 61

เนื้อเพลง Lazy morning (with J;KEY, CRACKER)

나와 (Lazy morning) - 롱디 (Long:D)/제이키 (J;Key)/크래커 (Cracker)

词:한민세/크래커/제이키

曲:한민세/크래커/민샥

编曲:한민세/크래커

꽤 늦은 morning

 

더 잠은 안 오고 할 일은 없고

 

공허한 마음

I think I'm lonely

 

날카로운 마음에 주고 싶은 blur

 

Yeah I'm in a mood

 

드라마나 볼까

 

침대에 누워서 그림 같은 곳

여행할 수도 있겠지만

 

그 때 생각난 단체방

 

한 명도 예외 없이 함께 봐

 

돗자리는 내가 챙길 테니까

30분 뒤 한강은 어떨까

 

나와 지금 아까운 시간이 가잖아

 

나와 함께 지난 기억을 마시자

 

그땐 그랬지 그땐 그랬지

 

아직은 또 해도 재밌는 얘기

 

미안하지만

 

오늘도 못 나갈 것 같아

라는 말은 먹히지 않겠지

 

그래 가만히 있다가

의미 없는 시간을

보내는 것보단

밖이 훨씬 낫겠지

 

So where you at

이제 나가려고 해

 

보채지 좀 말아

거의 다 와 간다고 man

신기하게도 긴 시간의 틈에

무언가 어색할 것도 같았는데

 

그건 나만의 착각일 뿐이지

반갑기만 해

한강 다리 밑 돗자리가 비좁아

 

여전히 연애와는 담을 쌓고 살아

너흰 내 음악 소식보다

이게 더 궁금할 테지

Haha 웃음이 흘러나와

 

문득 생각이 들지

나오길 잘했다

 

시끌벅적한 대화를 안주 삼아

 

지는 해에 맞춰 맥주 캔을 내려놔

 

나와 지금 아까운 시간이 가잖아

 

나와 함께 지난 기억을 마시자

 

그땐 그랬지 그땐 그랬지

 

아직은 또 해도 재밌는 얘기

 

이 노랠 듣는다면 전화 걸어줘

 

그때처럼 옆에서 함께 걸어줘

 

이 노랠 듣는다면 바로 나와줘

 

그때 추억 있던 곳으로 나와줘

 

이 노랠 듣는다면 전화 걸어줘

 

그때처럼 옆에서 함께 걸어줘

 

이 노랠 듣는다면 바로 나와줘

 

그때 추억 있던 곳으로 나와줘

 

꽤 늦은 morning

 

더 잠은 안 오고 할 일은 없고

 

공허한 마음

I think I'm lonely

 

날카로운 마음에 주고 싶은 blur

 

Yeah I'm in a mood

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***