เพลง Up & Down

อัลบั้ม Up & Down

ศิลปิน EXID

27 ส.ค. 57

เนื้อเพลง Up & Down

Song: Up & Down

Artist: EXID

 

วี อา แร วี วี อา แร วี อา แร วี วี อา แร

 

วี อา แร วี วี อา แร UP~

 

วี อา แร วี วี อา แร วี อา แร วี วี อา แร

 

วี อา แร วี วี อา แร DOWN~

 

 

 

นัน โมล รา ซุน จิน ฮัน ชอก ฮา นึน นี ดง กง

 

นัล เน มัม แด โร ทือ รอท ดา กา นึน โน โค

 

then i feel loco. oh oh

 

 

นัล มี ชี เก มัน ดือ รอ กัง เช ทับ ซึง ฮัน roller.

 

co coaster. su such a monster

 

 

(HEY BABY BOY)

 

 

บิง กึล บิง กึล บิง กึล โดล รี จี มัล โก นอน

 

(HEY BABY BOY)

 

 

อา ซึล อา ซึล ฮา เก ซือ ชี จี มัล โก นอน

 

คือ มัน จม กอน ดือ รยอ กอน ดือ รยอ

แอ แม ฮา เก กอน ดือ รยอ นอน

 

 

วี อา แร วี วี อา แร

 

 

 

ชา กู วี อา แร โร ฮึน ดึล รี นึน นา

 

Why don't u know don't u know

 

 

ฮวัก ชิล ฮา เก แน เก มา มึล โบ ยอ จวอ

 

Why don't u know don't u know ey.

 

 

 

วี อา แร วี วี อา แร วี อา แร วี วี อา แร

 

วี อา แร วี วี อา แร UP UP DOWN DOWN

 

 

 

เน มัล ทู เน พโย จอง ดึล

นัล เฮท กัล รี เก ฮา มยอน ซอ นอน

 

ฮึล รี จี โต ฮึล รี จี

(ฮึน ดึล ฮึน ดึล ฮึน ดึล ฮึน ดึล )

 

ออม นึน ชอก โม รือ นึน ชอก

ทือ รอท ตา นวัท ตา ฮา มยอน ซอ นอน

 

บู รี จี กี บู รี จี

(ฮึน ดึล ฮึน ดึล ฮึน ดึล ฮึน ดึล )

 

 

(HEY BABY BOY)

 

 

บิง กึล บิง กึล บิง กึล โดล รี จี มัล โก นอน

 

(HEY BABY BOY)

 

 

อา ซึล อา ซึล ฮา เก ซือ ชี จี มัล โก นอน

 

คือ มัน จม กอน ดือ รยอ กอน ดือ รยอ

แอ แม ฮา เก กอน ดือ รยอ นอน

 

วี อา แร วี วี อา แร

 

 

 

ชา กู วี อา แร โร ฮึน ดึล รี นึน นา

Why don't u know don't u know

 

ฮวัก ชิล ฮา เก แน เก มา มึล โบ ยอ จวอ

Why don't u know don't u know ey.

 

 

Just do what you wanna. do what you wanna

 

 

ยา โกล รี จี มัล โก แน เก ฮวัก ชี นึล จวอ นอน

 

ซึล เด ออม นึน มา รึน พุล พี รโย แฮ พี รโย แฮ

 

ชัง นา นา นิน ชิน ชิม นัล ซอน แท เก กี โร เอ

 

ซอ เก ฮา จี มา นัล นุน มุล ชอท เก ฮา จี มา

 

วี อา แร วี วี อา แร วี อา แร วี วี อา แร

 

 

 

ชา กู วี อา แร โร ฮึน ดึล รี นึน นา

 

Why don't u know don't u know

 

ฮวัก ชิล ฮา เก แน เก มา มึล โบ ยอ จวอ

 

Why don't u know don't u know yeah ey

 

 

วี อา แร วี วี อา แร วี อา แร วี วี อา แร

 

วี อา แร วี วี อา แร UP~

 

วี อา แร วี วี อา แร วี อา แร วี วี อา แร

 

วี อา แร วี วี อา แร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***