เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

อัลบั้ม CAFE LOVE SONGS

ศิลปิน เป๊ก ผลิตโชค

09 ก.ย. 58

เนื้อเพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน - เป๊ก ผลิตโชค

Written by:ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์/เชษฐา ยารสเอก

 

ใคร อาจจะไม่เข้าใจ

 

ว่าความสัมพันธ์ของเรา

นั้นมันเป็นเช่นไร

 

และใคร อาจจะเข้าใจผิด

 

และคงคิดไปและ

คงเข้าใจตามที่เห็น

 

คง มีเพียงเราสองคน

 

ท่ามกลางหมู่ดาวมากมาย

 

ที่รู้กันในใจ

 

มันจำเป็นด้วยหรือ

ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์

ที่ใครบางคนกำหนด

ว่ารักเป็นอย่างไร

 

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

 

ไม่อาจหาคำ

คำไหนมาเพื่ออธิบาย

 

ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจ

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้

 

เรา อาจจะแยกกันอยู่

 

ไม่นอนด้วยกันทุกคืนทุกวัน

อย่างคู่ใคร

 

อย่างน้อย มีเธอที่เข้าใจ

 

แม้จะไม่มีผู้ใดเข้าใจความรักนี้

 

และคง มีเพียงเราสองคน

 

ท่ามกลางหมู่ดาวมากมาย

 

ที่รู้กันในใจ

 

มันจำเป็นด้วยหรือ

ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์

ที่ใครบางคนกำหนด

ว่ารักเป็นอย่างไร

 

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

 

ไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบาย

 

ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจ

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้

 

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

 

ไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบาย

 

ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจ

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***