เพลง FANTASTIC BABY (Special Edition 'Still Alive')

อัลบั้ม Special Edition 'Still Alive'

ศิลปิน BIGBANG

06 มิ.ย. 55

เนื้อเพลง FANTASTIC BABY (Special Edition 'Still Alive')

Song: Fantastic Baby

Artist: BIGBANG

 

ยอกี บูทอรา โมดู โมยอรา

WE GON’ PARTY LIKE รี รี รี รา รา รา

มามึล ยอรอรา มอริล บีวอรา

บูรึล จีพยอรา รี รี รี รา รา รา

จองทาบึน มดจี มัลโก คือแดโร

บาดาดึลรยอ นือกิมแดโร กา ALRIGHT

ฮานือรึล มาจูฮาโก ทู โซนึล ทา วีโร จอ วีโร นัลตวีโก ชิพพอ OH

นา นา นา นา นา

นา นา นา นา นา

“WOW FANTASTIC BABY”

DANCE I WANNA DAN DAN DAN DAN DANCE

FANTASTIC BABY

DANCE I WANNA DAN DAN DAN DAN DANCE

FANTASTIC BABY

 

อี นันจังพาเน HEY กึทพัน วัง ชารเย HEY

ตางึล ฮึนดึลโก ซัมบูนือรน บูลชุงบูฮัน RACE WAIT

บุนีกีนึน กวายอล HUH CATCH ME ON FIRE HUH

ชินจากา นาทานัซดา นา นา นา นา นา

 

ฮานาบูทอ ยอลกาจี โมดึน เก ทาฮันซูวี

โมแร บอลพัน วีรึล มีชิน ดือชี ตวีออบวาโด กอตึนฮัน อูรี

ฮานือรึล ชุงบูนฮี นอมูนา พูรือนีกา

อามูกอซโด มซจี มัลรัน มารียา นือกิรัน มารียา แนกา นูกูนจี

 

เน ชิมจังโซรีเอ มัชเก ตวีกี ชีจาแค มากี กึทนัล แตกาจี YE

I CAN’T BABY DON’T STOP THIS

โอนือรึนทาราแค มีชยอบาราแคกานึนกอยา

 

“WOW FANTASTIC BABY”

DANCE I WANNA DAN DAN DAN DAN DANCE

FANTASTIC BABY

DANCE I WANNA DAN DAN DAN DAN DANCE

FANTASTIC BABY

BOOMSHAKALAKA

BOOMSHAKALAKA

BOOMSHAKALAKA

DAN DAN DAN DAN DANCE

BOOMSHAKALAKA

BOOMSHAKALAKA

BOOMSHAKALAKA

DAN DAN DAN DAN DANCE

 

นัล ตารา จาบาบล เทมยอน วาบวา นัน ยองวอนัน ตันตารา

โอนึล บัม กิมกีรัน แนเกน ออบซอ

MAMA JUST LET ME BE YOUR LOVER

อี ฮนรัน โซกึล นอมอ นา นา นา นา นา

 

มอรีกึทบูทอ บัลกึทกาจี บีจยูออรึน ซโย

คือ แน กัมกากึน โซมุนนัน กุน อัพซอกานึน ชก

นัมดึลโบดานึน ปารึน กอรึม

ชาวอนี ดารึน ชอมึม ออรึม ออรึม ออรึม

HOLD UP นา นา นา นา นา

 

เน ชิมจังโซรีเอ มัชเก ตวีกี ชีจาแค มากี กึทนัล แตกาจี YE

I CAN’T BABY DON’T STOP THIS

โอนือรึนทาราแค มีชยอบาราแคกานึนกอยา

 

“WOW FANTASTIC BABY”

DANCE I WANNA DAN DAN DAN DAN DANCE

FANTASTIC BABY

DANCE I WANNA DAN DAN DAN DAN DANCE

FANTASTIC BABY

BOOMSHAKALAKA

BOOMSHAKALAKA

BOOMSHAKALAKA

DAN DAN DAN DAN DANCE

BOOMSHAKALAKA

BOOMSHAKALAKA

BOOMSHAKALAKA

DAN DAN DAN DAN DANCE

 

ทา กัทจี นลจา YE YE YE

ทา กัทจี ตวีจา YE YE YE

ทา กัทจี ดลจา YE YE YE ทา กัทจี กาจา

“WOW FANTASTIC BABY”

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***