เพลง God Must Have Spent a Little More Time on You

อัลบั้ม The Essential 'N Sync

ศิลปิน N'SYNC

25 ส.ค. 57

เนื้อเพลง God Must Have Spent a Little More Time on You

God Must Have Spent a Little More Time on You (Remix) - *NSYNC (超级男孩)

Yeah yeah

 

Can this be true Tell me can this be real

 

How can I put into words what I feel

My life was complete I thought I was whole

 

Why do I feel like I'm losing control

I never thought that love could feel like this

 

And then you changed my world with just one kiss

 

How can it be that right here with me

There's an angel It's a miracle

Your love is like a river peaceful and deep

Your soul is like a secret that I never could keep

When I look into your eyes I know that it's true

 

God must have spent a little more time on you oh

A little more time yes he did babe

In all of creation all things great and small

You are the one that surpasses them all

 

More precious than any diamond or pearl

They broke the mold when you came in this world

And then I'm trying hard to figure out

 

Just how I ever did without

 

The warmth of your smile the heart of a child

That's deep inside it leaves me purified

Your love is like a river peaceful and deep

Your soul is like a secret that I never could keep

 

When I look into your eyes I know that it's true

 

God must have spent a little more time on you

On you on you on you you on you on you on you you

 

I never thought that love could feel like this

 

And then you changed my world with just one kiss

 

And how can it be that right here with me

There's an angel It's a miracle

Your love is like a river peaceful and deep

Your soul is like a secret that I never could keep

 

When I look into your eyes I know that it's true

 

God must have spent a little more time on you you

 

A little more time on you

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***