เพลง อิ่มใจ

อัลบั้ม อิ่มใจ

ศิลปิน Jelly Rocket

13 ก.พ. 59

เนื้อเพลง อิ่มใจ

เพลง: อิ่มใจ

ศิลปิน: Jelly Rocket

 

เพียงแค่เธอยิ้มมา เพียงแค่สบสายตา

เพียงแค่ได้พูดจา ฉันเกือบลืมหายใจ

 

เพียงแค่เธอหันมา เพียงได้จ้องตา

ฉันเกือบลืมหายใจ

และเธอนั้นก็ทำให้โลกเปลี่ยนไป

 

เปลี่ยนไปจากเดิมจากวันนั้น

เป็นวันที่มีเธอกับฉัน

 

ตัดขาดจากโลกทั้งใบ

มองไปก็ไม่เห็นใคร เห็นเพียงแต่เธอ

เธอทำให้ฉันวุ่นวาย ป่วนปั่นไปทั้งหัวใจ

ก็มีแต่เธอ เธอที่ทำให้ฉันอิ่มใจ

 

เพียงแค่เธอยิ้มมา เพียงแค่สบสายตา

เพียงแค่ได้พูดจา ฉันเกือบลืมหายใจ

เพียงแค่เธอหันมา เพียงแค่ได้จ้องตา

ฉันเกือบลืมหายใจ

 

ตัดขาดจากโลกทั้งใบ

มองไปก็ไม่เห็นใคร เห็นเพียงแต่เธอ

เธอทำให้ฉันวุ่นวาย ป่วนปั่นไปทั้งหัวใจ

ก็มีแต่เธอ เธอที่ทำให้ฉันอิ่มใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***