เพลง เพราะฉะนั้น (เพลงประกอบละคร เพลิงทระนง)

อัลบั้ม Grow

ศิลปิน Zeal

15 ก.ย. 54

เนื้อเพลง เพราะฉะนั้น (เพลงประกอบละคร เพลิงทระนง)

เพราะฉะนั้น (เพลงประกอบละคร เพลิงทระนง) - Zeal (Pex Zeal)

Written by:ชรัส เฟื่องอารมย์

ฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วย

 

ถ้าฉันมอดม้วยแล้วใครจะเสียใจ

 

ถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจ

 

ความรักความสนใจ

มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน

 

เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง

 

ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร

 

ใครเล่าจะมาเห็นใจ

 

อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

 

เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง

 

ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร

 

ใครเล่าจะมาสนใจ

 

อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

 

ฉันมีชื่อเสียงผู้คนคงเข้ามาหา

 

ล้อมหน้าล้อมตาผู้คนคงสนใจ

 

ถ้าฉันเงียบเหงา

 

ผู้คนคงห่างไกล

 

ความรักความเห็นใจ

มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน

 

เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง

 

ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร

 

ใครเล่าจะมาเห็นใจ

 

อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

 

เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง

 

ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร

 

ใครเล่าจะมาสนใจ

 

อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

 

เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง

 

ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร

 

ใครเล่าจะมาเห็นใจ

 

อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

 

เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง

 

ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใคร

 

ใครเล่าจะมาสนใจ

 

อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***