เพลง Hold My Hand

อัลบั้ม Seoulite

ศิลปิน LEE HI

09 มี.ค. 59

เนื้อเพลง Hold My Hand

Song: HOLD MY HAND

Artist: LEE HI

 

Let me hold your hand

again and again and again

I want you to come back

I want you to love me again

นาเอ ซนนึล ชับดอน กือแดเอ ซนกิลรี

ออลมานา ตาตึซแฮซนึนจี

ดาซี อัล ซู อิซเก

ฮัน บอนมัน ดอ ซนชับบา จวอโย

อนกีรึล นือกีเก แฮ จวอโย

บารัมมี บุลรอซอ ชากับดัน มัลรีเอโย

 

Let me hold your hand

again and again and again

I want you to come back

I want you to love me again

นารึล อันนาชูดอน กือแดเอ พุมซกกี

ออลมานา ตาตึซแฮซนึนจี

ดาซี อัลโก ซิพจโย

มาจีมัก กือนัล บัม ชักบยอล อินซาฮาโก

ดลราซอซอ ซอ อิซนึนเด

ชากาอุน นุนมุลมัน

ฮัน บอนมัน ดอ นัล อันนาจวอโย

ซารังงึล นือกีเก แฮ จวอโย

มาอึมมี บีออซอ ชากับดัน มัลรีเอโย

 

Let me hold your hand

again and again and again

I want you to come back

I want you to love me again again

I said 1 2 3 you

โอนึลโด ฮัน บัลชากุก

ดลราวา ดัลราโก

1 2 3 you

โอนึลโด ฮัน บัลชากุก

4 5 6

 

Let me hold your hand

again and again and again

I want you to come back

I want you to love me again again

กือแด ออบซิน นอมู ชุบดัน มัลรีเอโย

กือแดน ชัม ตาตึซแฮซซอซดัน มัลรีเอโย

อีแดโร กึทนามยอน นัน

อันดเวนดัน มัลรีเอโย

Let me hold your hand

again and again and again

I want you to come back

I want you to love me

again again again

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***