เพลง WE LIKE 2 PARTY

อัลบั้ม A

ศิลปิน BIGBANG

01 มิ.ย. 58

เนื้อเพลง WE LIKE 2 PARTY

Song: WE LIKE 2 PARTY

Artist: BIGBANG

 

โอนึลโด ชินกูดือรี วัซซอ

MAN HOW YOU BEEN WHATS UP

 

A-ye ยอกี ฮัน จันมัน ชุลแร

เชอิล นึจเก มาชีนึน ซารัม ซุลแร

คือนยัง ซอกกอ มาซยอ Champagne

AND IF U KNOW WHAT I’M SAYIN

 

แน ซนโมกึล โพนี ชีกานึน คือมียา

พุลกือมียา You Dig

 

อูริน ชอลกีเอ ฮูฮเว ตาวิน แนอิล แฮ

โชกึม วีฮอมแฮ

(A-YE MAN YOU BETTER SLOW IT DOWN)

 

ทาชี โทราโอจี อานึล โอนือรึล วีแฮ

ชอ ฮานือรึล ฮยังแฮ คอนแบแฮ

WE LIKE 2 PARTY YEAH YEAH YEAH YEAH

We like 2 party มอรี วีเอ แฮ ตึล แตกาจี

WE LIKE 2 PARTY YEAH YEAH YEAH YEAH

We like 2 party ซอโจเกซอ แฮ ตึล แตกาจี

 

โอแรกันมาเน พุลจังนันแฮ

ชีกึม อี ซูนกัน นารัง กัทชี พักเก นากัลแร

ชีกึล ชีกึล พุนวีกีนึน ฮวันซัง

คอบี ออมนึน มอซแจงอีดึล กวัลรา

ยอกีจอกี นอลบูรอจิน Opus One เอ

มามูรีนึน ทัลคมฮาเก D'yquem

นอนึน แปจี อันจี คาจี ฮัมเก ชอนกุกกาจี

แมน ชองชีนึน พันชิก

 

อูริน ชอลกีเอ ฮูฮเว ตาวิน แนอิล แฮ

โชกึม วีฮอมแฮ

(A-YE MAN YOU BETTER SLOW IT DOWN)

 

ทาชี โทราโอจี อานึล โอนือรึล วีแฮ

ชอ ฮานือรึล ฮยังแฮ คอนแบแฮ

WE LIKE 2 PARTY YEAH YEAH YEAH YEAH

We like 2 party มอรี วีเอ แฮ ตึล แตกาจี

WE LIKE 2 PARTY YEAH YEAH YEAH YEAH

We like 2 party ซอโจเกซอ แฮ ตึล แตกาจี

นอ ออบชิน มีชยอบอรีเกซซอ

 

DJ PLAY A LOVE SONG

 

นา ชวีฮัน เก อานยา นีกา โพโก ชีพอ ชุกเกซซอ

SO DJ PLAY A LOVE SONG

 

WE LIKE 2 PARTY YEAH YEAH YEAH YEAH

We like 2 party มอรี วีเอ แฮ ตึล แตกาจี

WE LIKE 2 PARTY YEAH YEAH YEAH YEAH

We like 2 party ซอโจเกซอ แฮ ตึล แตกาจี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***