เพลง AIRPLANE

อัลบั้ม DEBUT HALF ALBUM 'WELCOME BACK'

ศิลปิน iKON

16 พ.ย. 58

เนื้อเพลง AIRPLANE

Song: AIRPLANE

Artist: iKON

 

ชัมกัน มอมชวอบวา อีเดโร กามยอน

อูริน ดาซิน มซ บวา บีแฮงกี ตอนามยอน

นัน ชัล ชีแนลเก นอน กก ชัล ชีแนยา เดว

ราโก มัลฮาโก กามยอน

ชัล ชีแนล ซู อิซเกซนยา นอรามยอน

เอซอ แทมยอนฮัน ชอกฮาชีมา นอ นุนมุล โกยอซซอ

เซซัง อิลรอบอริน ดึซฮัน ซึลพึมมี โบยอซซอ

ฮารูมัน ดอ อิซดากา ชิม พุลโก

อีตากา ยองฮวานา โบรอ กาชา นา อุลโก อิซชันนา please

 

La li la di dada la li da

นอรึล กัมซา อันนึน ฮานึลรี ซิลดา

 

La li la di dada la li da

นอรึล บัลฮยอชูนึน ชอ ดัลรี มิบดา

 

La li la di dada la li da

อีแดโร โบเนกีนึน อาซวีอูนีกา

อีกอน อามา เซซึง กาชัง ซึลซึล ฮัน เมลโรดียา

Hey Mr. Airplane

 

ชัมกัน มอมชวอบวา บีกา โอชันนา

บารัม บุลชันนา ชีกึม กามยอน วีฮอมฮานีกา

Hey Mr. Airplane

 

ชัมกัน มอมชวอบวา ซีกัน มันชันนา

เนอิลโด อิซชันนา กือนยังรึล แนรยอชวอ อานิม นาโด แทวอชวอ

ฮารูมัน ฮัน ซีกันมัน ตัก อิล บุนมัน ฮันมาดีมัน ฮาเก

Hey Mr. Airplane

ชัมกัน มอมชวอบวา

 

กาบยออุน มีโซมันนึล นัมกีโก

อุซนึน ออลกุลโร นอน ตอนัซชี

อูรี กียักกึล กุดเก มิดนึน ชอกฮามยอนซอ

นอล ชับกี วีเฮซอ เน โมดึน ชิซซึล แฮบล กอล

ชอกกอโด ฮูฮวี ซกเก ซอกาชี ซัลชี อันกี วีแฮซอ girl

 

พยองแซง กือรี วอชิล กือแด อึย ชนแช

กือนยัง แน พุมเมซอ ดอ กิพพึน ชัมเม ดึลรอ เว

ชันนิน ฮาเก อารึมดาอุน ชอนยอก ฮานึล บาราบวา

นออึย มาชีมักกีรานีกา โต นุน มุล นาชันนา please

 

La li la di dada la li da

นอรึล กัมซาอันนึน ฮานึลรี ซิลดา

 

La li la di dada la li da

นอรึล บัลฮยอชูนึน ชอ ดัลรี มิบดา

 

La li la di dada la li da

อีแดโร โบเนกีนึน อาซวีอูนีกา

อีกอน อามา เซซัง กาชัง ซึลซึลฮัน เมลโรดียา

Hey Mr. Airplane

ชัมกัน มอมชวอ บีกา โอชันนา

บารัม บุลชันนา ชีกึม กามยอน วีฮอมฮานีกา

Hey Mr. Airplane

 

ชัมกัน มอมชวอบวา ซีกัน มันชันนา

แนอิลโด อิซชันนา กือนยอรึล แนรยอชวอ อานิม นาโด แทวอชวอ

ฮารูมันฮัน ซีกันมัน ตัก อิลบุนมัน ฮันมาดามัน ฮาเก

Hey Mr. Airplane

ชัมกัน มอมชวอบวา

 

กก โอนึล กียาแฮ แว เนอิลรึล อันดเว

โบแนกี ซิลรึลเด กามยอน ออนเจ โอนึนเด

นอวา มอลรอชีนึน เก นัน ดูรยอวอ

อูรี อีแดโร ชายอน ซือรออุน อีบยอลรี ดเวลกา บวา

ฮารูมัน ฮัน ซีกันมัน ตัก อิล บุนมัน

 

ชัมกัน มอมชวอบวา บีกา โอชันนา

บารัม บุลชันนา ชีกึม กามยอน วีฮอมฮานีกา

Hey Mr. Airplane

 

ชัมกึน มอมชวอบวา ซีกัน มันชันนา

แนอิลโด อิซชันนา กือนยอรึล แนรยอชวอ อานิม นาโด แทวอชวอ

ฮารูมันฮัน ชีกันมัน ตัก อิล บุนมัน ฮันมาดีมัน ฮาเก

Hey Mr. Airplane

ชัมกัน มอม ชวอบวา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***