เพลง ที่ว่าง

อัลบั้ม Event Recollection

ศิลปิน B5

30 ม.ค. 56

เนื้อเพลง ที่ว่าง

ที่ว่าง - B5

Written by:Saksit Vejsupaporn/Polkit Wiriyanuphap/Norathep Masaeng/Chaowalek Sangtook

วันที่เวียนเปลี่ยน

วันที่เลยผ่าน

รักคงมั่น

 

เราไม่เคยห่าง

เคียงคู่ชิดใกล้

ทุกเวลา

 

ยอมทิ้งความฝัน

ยอมทุกๆอย่าง

ให้กันและกัน

 

เพียงได้เคียงข้าง

เพียงได้ร่วมทาง

โอ้รักนิรันดร์

 

ก่อนเคยคิดว่ารัก

 

ต้องอยู่ด้วยกันตลอด

 

เติบโตจึงได้รู้ความจริง

 

หากเคียงชิดใกล้

 

แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน

ประโยชน์ที่ใด

หากรักทำร้ายตัวเอง

 

หากเดินแนบกาย

 

มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บ

 

ด้วยกัน

ห่างเพียงนิดเดียว

 

ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา

 

แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย

 

เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน ของเธอ

 

เรียนรู้รักอย่าง

รู้คุณค่า ฝันไม่ไกล

 

บินไปตามทาง

หาดวงตะวัน

ที่เธอต้องการ

 

ไม่มีฉุดรั้ง

ไม่มีดึงดัน

เราเข้าใจ

 

รักยังแสนหวาน

รักยังไม่เปลี่ยน

เคียงคู่กัน

 

ก่อนเคยคิดว่ารัก

 

ต้องอยู่ด้วยกันตลอด

 

เติบโตจึงได้รู้ความจริง

 

หากเคียงชิดใกล้

 

แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน

ประโยชน์ที่ใด

 

หากรักทำร้ายตัวเอง

 

หากเดินแนบกาย

 

มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บ

 

ด้วยกัน

ห่างเพียงนิดเดียว ให้รัก

เป็นสายลมผ่านระหว่างเรา

 

แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย

 

เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน

 

ของเธอ

 

หากเคียงชิดใกล้

 

แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน

ประโยชน์ที่ใด

 

หากรักทำร้ายตัวเอง

 

หากเดินแนบกาย

 

มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บ

 

ด้วยกัน

 

ห่างเพียงนิดเดียว

 

ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา

 

แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย

 

แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย

 

เพื่อให้เธอได้ถึงแห่งฝัน

 

ร่วมกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***