เพลง ถ้าในโลกนี้ไม่มี..

เนื้อเพลง ถ้าในโลกนี้ไม่มี..

 

ถ้าในโลกนี้ไม่มี.. - พิจิกา/โอ๊ต ปราโมทย์

Written by:สุพล พัวศิริรักษ์ เบล/ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์/JUB JUB Band

 

ถ้าในโลกนี้ไม่มี

 

สิ่งเตือนความจำให้คิดถึงอดีต

 

ไม่มีเพลงให้ได้ยิน

 

ไม่มีรูปของสองเราสักใบ

 

ให้เห็นยามห่างไกล

 

ทุกเรื่องราว

 

ที่เกิดกับสองเรา

 

ทุกนาที ไม่ว่าจะดีร้าย

 

จะไม่เลือนหายไป

 

ตามวันและเวลา

 

ฉันจะเก็บความทรงจำ

 

ไว้ในลมหายใจ ที่มีอยู่

 

จะดูแลให้ดี

 

ไม่ต้องมีของ

 

เพื่อเตือนความทรงจำ

 

เพราะมันไม่สำคัญ

 

มากไปกว่า

 

เก็บในลมหายใจตลอดไป

 

ถ้าในโลกนี้ไม่มี

 

กระดาษให้

ฉันเขียนเพื่อบันทึกอดีต

 

ไม่เคยได้ข้อความอีก

 

ไม่ผ่านไปที่สองเราเจอะกัน

 

ให้นึกถึงวันนั้น

 

ทุกเรื่องราว ที่เกิดกับสองเรา

 

ทุกนาที ไม่ว่าจะดีร้าย

 

จะไม่เลือนหายไป

 

ตามวันและเวลา

 

ฉันจะเก็บความทรงจำ

 

ไว้ในลมหายใจ

 

ที่มีอยู่ จะดูแลให้ดี

 

ไม่ต้องมีของ

เพื่อเตือนความทรงจำ

 

เพราะมันไม่สำคัญ

 

มากไปกว่า

 

เก็บในลมหายใจตลอดไป

 

ไม่ต้องมีของ

 

เพื่อเตือนความทรงจำ

 

เพราะมันไม่สำคัญ

มากไปกว่า

 

เก็บในลมหายใจตลอดไป

ฉันจะเก็บความทรงจำ

 

ไว้ในลมหายใจ

 

ที่มีอยู่ จะดูแลให้ดี

 

ไม่ต้องมีของเพื่อ

 

เตือนความทรงจำ

 

เพราะมันไม่สำคัญ

 

มากไปกว่า

 

เก็บในลมหายใจตลอดไป

 

ตลอดไป

 

ตลอดไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***