เพลง World Tour (feat. Mino Of Winner)

อัลบั้ม Seoulite

ศิลปิน LEE HI

09 มี.ค. 59

เนื้อเพลง World Tour (feat. Mino Of Winner)

WORLD TOUR (Feat. MINO of WINNER) (비행) - LEE HI (李遐怡)

词:Deanfluenza/MINO

曲:Deanfluenza/RE:ONE

编曲:Deanfluenza/RE:ONE

 

당분간만

 

음소거를 누르고 파

 

이렇다저렇다 뭐 어쩌라는 건데

 

더는 묻지 마 nope

이미 폰은 뒤집어놨어

 

아쉽지만 모두 다음에 봐

 

밤이 낮이 될 때까지

 

리듬 속에 내 몸을 숨기고

 

New York Paris

 

지구 몇 바퀴를 돌고서

 

새로운 사랑에 빠질지도 oh

 

긴가민가 고민하지 마

 

긴 자로 잰다고 답이 나오나

 

한밤의 꿈처럼 깨버린대도

 

Goodnight goodnight

I'm havin' a good time right

I'm gone

 

I'm gone

 

눈에 익은 사람들과 환경

 

다시 마주치기 싫은 악연

 

지겨워질 때쯤 비행기를 타고

 

이 땅과 제일 먼 곳으로

I'll go 나를 찾지 마

핸드폰은 안 터지니까

 

누구보다 높이 오르고 싶다

라는 말이 이건 아니었지만

I'm gone

매뉴얼이 있다면

 

지금보단 괜찮을까

 

그깟 사랑도 사람도

답은 아닌 것 같은데

 

그간 번 돈 몽땅 쓰고

 

다시 일의 노예가 될지도

모르지만 그냥 내버려 둬

 

밤이 낮이 될 때까지

 

뭐가 그리 크게 변한다고

 

하나같이 팔짱 단단히 낀 채로

 

심각하게 굳어있는지 oh

 

하늘로 올라가니

빨간 십자가들마저

경쟁하는 듯해 모순된

믿음의 향연

물론 나의 믿음은

거짓이 아닌데

 

익숙함이 무서워 떠나고 싶네

어렸을 때 슈퍼맨처럼

난 망토를 매고

2층에서 뛰었네

동심이 죽기 전에

그때의 나를 찾으러

여권을 들이미네

나잇값을 계산하긴

아직 잔돈이기에

긴가민가 고민하지 마

 

긴 자로 잰다고 답이 나오나

 

한밤의 꿈처럼 깨버린대도

 

Goodnight goodnight

 

I'm havin' a good time right

I'm gone gone

 

I'm gone gone

언제까질진 몰라도

 

불시착일지 몰라도

 

이 비행을 멈출 순 없어

 

긴가민가 고민하지 마

 

긴 자로 잰다고 답이 나오나

 

한밤의 꿈처럼 깨버린대도

 

Goodnight goodnight

 

I'm havin' a good time right

Don't think about it

Don't think about it

 

Don't think about it

Don't think about it

 

Don't think about it

Don't think about it

 

Don't think about it

Don't think about it

 

Too much

Don't think about it too much

 

Don't think about it too much

 

Don't think about it too much

 

Don't think about it too much

 

Don't think about it too much

 

Don't think about it too much

 

Don't think about it too much

 

Don't think about it too much

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***