เพลง ดึกหินลงห้วย

อัลบั้ม ดึกหินลงห้วย

ศิลปิน ต้าร์ ตจว.

04 ม.ค. 61

เนื้อเพลง ดึกหินลงห้วย

 

เพลง: ดึกหินลงห้วย

ศิลปิน: ต้าร์ ตจว.

 

ฮู้โตเจ้าของว่าอ้ายเฮ็ดได้แค่มองน้องหล่า

บ่อาจได้นั่งสบตาวาสนาหมาได้แต่เห่า

ยามน้องย่างผ่านได้แต่เอ่ยคำเอิ้นถามไถ่เจ้า

มีสิทธิ์ได้ยินข้างเหงาแต่บ่ได้เข้าไปยืนในใจ

 

เฮ็ดนำส่ำใดกะเข้าไปบ่ฮอดใจเจ้า

บ่อาจสู้เขาคนที่เจ้าวาดหวังเอาไว้

อ้ายฮู้ดีว่ามื้อหน้าอ้ายต้องเสียใจ

ย้อนฮักที่ให้เจ้าไปสิ่งที่ได้คือความว่างเปล่า

 

ใจเน่าๆเจ้าบ่สนฮักจนๆเจ้าบ่สนใจโอ้

 

ทุ่มฮักเจ้าไปมันส่ำอ้ายดึกหินลงห้วย

ฮักมันบ่ช่วยให้เจ้าอ่วยหน้ามาสนใจ

ฟ้ามันห่างดินหินมันอยู่ต่ำเปรียบส่ำโตอ้าย

เบิดก้อนหัวใจยกให้ไปเจ้ากะบ่เอาโอ้

 

หมาได้แต่เห่ามันกะสิเฝ้าคอยเห่าน้องหล่า

ถึงวาสนาสิเขียนว่าอ้ายบ่สมเจ้า

สิฝืนชะตาฮักน้องหล่าทุ่มเทไปบ่เซา

ย้อนใจอ้ายมีแต่เจ้าฮักแต่เจ้าแค่เพียงผู้เดียว

 

ใจเน่าๆเจ้าบ่สนฮักจนๆเจ้าบ่สนใจโอ้

 

ทุ่มฮักเจ้าไปมันส่ำอ้ายดึกหินลงห้วย

ฮักมันบ่ช่วยให้เจ้าอ่วยหน้ามาสนใจ

ฟ้ามันห่างดินหินมันอยู่ต่ำเปรียบส่ำโตอ้าย

เบิดก้อนหัวใจยกให้ไปเจ้ากะบ่เอาโอ้

 

ทุ่มฮักเจ้าไปมันส่ำอ้ายดึกหินลงห้วย

ฮักมันบ่ช่วยให้เจ้าอ่วยหน้ามาสนใจ

ฟ้ามันห่างดินหินมันอยู่ต่ำเปรียบส่ำโตอ้าย

เบิดก้อนหัวใจยกให้ไปเจ้ากะบ่เอาโอ้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***