เพลง Nobody Compares To You

อัลบั้ม Gravity Pt. 1

ศิลปิน Gryffin, Katie Pearlman

14 ธ.ค. 61

เนื้อเพลง Nobody Compares To You

Nobody Compares To You - Gryffin/Katie Pearlman

Written by:Daniel Griffith/Joseph Khajadourian/Alex Schwartz/Katie Pearlman/Shae

Thought I saw you at our bar last night

 

Hid in the bathroom I just couldn't stay high

 

'Cause I took so much time to reset my life

But in just one look I'm back

 

Forget that I could have any one I like

But now all I remember is what we had

 

Nobody nobody nobody compares to you

 

Somebody somebody please help me get over you

 

'Cause it feels like I've been wasting my time

 

In all the wrong places on all the wrong faces

Nobody compares to you

 

Nobody compares to you

 

Nobody compares to you

 

Nobody compares to you

 

Nobody compares to you

 

What should I do

 

Maybe I'll move away

 

Start somewhere new I'll let you have LA

 

'Cause I took so much time to reset my life

But in just one look I'm back

 

Forget that I could have any one I like

But now all I remember is what we had

 

Nobody nobody nobody compares to you

 

Somebody somebody please help me get over you

 

'Cause it feels like I've been wasting my time

 

In all the wrong places on all the wrong faces

Nobody compares to you

 

Nobody compares to you

 

Nobody compares to you

 

Nobody compares to you

 

Nobody compares to you

 

You're once in a lifetime

Better than New Year's at midnight

 

Wanna grab on and hold tight

And I won't let go

I hope you can hear this

'Cause it's your face that I miss

Your lips I wanna kiss

 

Nobody nobody nobody compares to you

 

Somebody somebody please help me get over you

 

'Cause it feels like I've been wasting my time

 

In all the wrong places on all the wrong faces

Nobody compares to you

 

Nobody compares to you

 

Nobody nobody nobody compares to you

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***