เพลง Heart Shaker

อัลบั้ม Merry & Happy

ศิลปิน TWICE

10 ธ.ค. 60

เนื้อเพลง Heart Shaker

Song: Heart Shaker

Artist: TWICE

 

Yeah Yeah Yeah Yeah

Come and be my love

Come and be my love baby

Yeah Yeah Yeah Yeah

Come and be my love

Come and be my love baby

 

มองฮานี ซอซอ มัก โคมินโกมิน แฮ

นา อีกอ ชินจา ชัลฮานึน ชีชินจี

Yeah Yeah Yeah Yeah

มวอ ออแด

No No No No

มีชยอซอ

 

นัน จือวีราโก แฮ มูจักจอง อินซาฮัลกา

แน ชอนฮวาบอนโฮยา จกจิล ชูโก ดดมังชิลกา

Yeah Yeah Yeah Yeah

ออตอกแค

No No No No

 

ชีกือมียา Girl you can do it

นูนี มาจูชีโก อิดจานา

Love is timing นดชีมยอน ฮูฮวีฮัลจี มลรา

Love is coming, coming ชมมัน ทอ ยงกิล แน

ทอนึน มังซอรีจี มา

 

อีซังฮาเก แซงกักแฮโด

ออจอล ซู ออบซอ พันแฮซือนีกา

You're my heart shaker, shaker

นดชีกา ชีรอ

You're my heart shaker, shaker

ออตอกแค

 

พาโบชอรอม อัน คีดารยอ

แนกา มัลฮัลแร พันแฮบอรยอดดาโก

นีกา มาเม ทึนดาโก ฮารู โชงิล โพโก ชิบดาโก

Would you be my love

พันแฮบอรยอซซือนีกา

 

พโยจองแฮ ออแวกฮาจี อันเก

มัลทูนึน Cool Cool

คิฮัล พีรโย ออบซอ

Yeah Yeah Yeah Yeah

ชองชิน พาจัก ชารีโก ชิบจงแฮ

No No No No

ออตอกแค ทกบาโร มด โพเกซอ

 

ชีกือมียา Girl you can do it

นูนี มาจูชีโก อิดจานา

Love is timing นดชีมยอน ฮูฮวีฮัลจี มลรา

Love is coming, coming ชมมัน ทอ ยงกิล แน

ทอนึน มังซอรีจี มา

 

อีซังฮาเก แซงกักแฮโด

ออจอล ซู ออบซอ พันแฮซือนีกา

You’re my heart shaker, shaker

นดชีกา ชีรอ

You’re my heart shaker, shaker

ออตอกแค

 

พาโบชอรอม อัน คีดารยอ

แนกา มัลฮัลแร พันแฮบอรยอดดาโก

นีกา มาเม ทึนดาโก ฮารู โชงิล โพโก ชิบดาโก

Would you be my love

พันแฮบอรยอซซือนีกา

 

นอโด นัลวอนฮาเก ทวิล กอ ยา นัล

ซารังฮาเก ทวอล กอล

คันจอลฮี พารา นอโด นาวา คัทกีรึล

Oh Yeah

 

มังซอรีจี มา มอนจอ ทากากา

ซารางึล มัลแฮ ซูจอ ฮาจี มา

Come baby, be my, be my, be my love

Come baby, Bae, Bae, Bae, Bae

 

อีซังฮาเก แซงกักแฮโด

ออจอล ซู ออบซอ พันแฮซือนีกา

You’re my heart shaker, shaker

นดชีกา ชีรอ

You’re my heart shaker, shaker

ออตอกแค

 

พาโบชอรอม อัน คีดารยอ

แนกา มัลฮัลแร พันแฮบอรยอดดาโก

นีกา มาเม ทึนดาโก ฮารู โชงิล โพโก ชิบดาโก

ซารังฮันดาโก พันเนบอรยอซตาโก

 

You are mine, Be mine

You are mine, Be mine

โชวาฮันดาโก มัลรัลแร

พันแนซซือนีกา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***