เพลง The Power Of Love

อัลบั้ม In Love

ศิลปิน Céline Dion

10 ก.พ. 60

เนื้อเพลง The Power Of Love

The Power Of Love (爱的力量) - Céline Dion (席琳·迪翁)

Written by:Jennifer Rush/Gunther Mende/Candy De Rouge/Mary S. Applegate

The whispers in the morning

 

Of lovers sleeping tight

 

Are rolling like thunder now

 

As I look in your eyes

 

I hold on to your body

 

And feel each move you make

 

Your voice is warm and tender

A love that I could not forsake

 

'Coz I am your lady

 

And you are my man

 

Whenever you reach for me

 

I'll do all that I can

 

Lost is how I'm feeling lying in your arms

 

When the world outside's too

Much to take

That all ends when I'm with you

 

Even though there may be times

 

It seems I'm far away

Never wonder where I am

'Coz I am always by your side

'Coz I am your lady

 

And you are my man

 

Whenever you reach for me

 

I'll do all that I can

 

We're heading for something

 

Somewhere I've never been

 

Sometimes I am frightened

But I'm ready to learn

Of the power of love

 

The sound of your heart beating

 

Made it clear suddenly

 

The feeling that I can't go on

 

Is light years away

 

'Coz I am your lady

 

And you are my man

 

Whenever you reach for me

 

I'll do all that I can

 

We're heading for something

Somewhere I've never been

 

Sometimes I am frightened

 

But I'm ready to learn

Of the power of love

 

The power of love

The power of love

 

Sometimes I am frightened

But I'm ready to learn

The power of love

 

The power of love

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***