เพลง ฉันน่าจะบอกรักไป...ในวันที่เธอบอกรักมา [Instrumental]