เพลง ไม่ได้ยิน

อัลบั้ม JUMP AND PLAY

ศิลปิน Olives

19 ม.ค. 55

เนื้อเพลง ไม่ได้ยิน

ไม่ได้ยิน - Olives

Written by:ปรเมศวร์ เหมือนสนิท/นุสรี เลาหวงศ์เพียรพูฒิ

 

โสดไม่โสดก็ว่ามา

อย่าดิอย่ามาว่ากัน

 

ก็ฉันอยากรู้

 

ก็จะได้รักเธอได้ถนัด

รักหรือต้องสลัด

 

ไม่ได้ขู่

 

จีบไม่จีบอีกเรื่องนึง

ตอบข้อหนึ่งให้เข้าใจ

 

อะไหนว่ามา

 

อย่าทำ

เหมือนไม่ค่อยสนุก

 

หรือถูกถามจนจุก

 

ไหนมองตา

 

ชือดือดือดือชืดชือ

เพลงก็เปิดจนเสียงดัง

 

เธอกำลังจะพูดใช่ไหม

 

ชือดือดือชืดชือ

บังเอิญฟังไม่เข้าใจ

 

พูดมาใหม่

 

ว่าไงนะไม่ได้ยิน

 

ไหนขอเสียง

ดังดังหน่อยไม่ได้ยิน

 

เธอพูดว่าไง

ไม่ค่อยได้ยิน

 

อีกที อีกที

Again again

ไหนเธอบอกว่าไง

 

อะไรนะไม่ได้ยิน

 

พูดให้ฟัง

ชัดชัดหน่อย

 

ไม่ได้ยิน

 

อะไรไม่รู้

ไม่ค่อยเข้าหู

ไม่รู้ไม่อยากฟัง

 

แต่ช่างมันเหอะนะ

 

สรุปว่ารักกัน

 

จบไหม

แฟนจะมีไม่มี

จนป่านนี้

ก็ยังไม่เห็นมา

คุยกันมาชั่วโมงกว่า

เห็นว่าน่ารัก

เลยอยากรัก

 

อย่ามัวแต่อ้ำอึ้งไป

อย่ามัวแต่อ้ำอึ้งมา

 

ภาระมีไหม

 

อย่ามัวแต่เล่า

พวกเรื่องตลก

 

ที่ไม่ค่อยตลก

 

น่าเศร้าใจ

 

จีบไม่จีบอีกเรื่องนึง

ตอบข้อหนึ่งให้เข้าใจ

 

อะไหนว่ามา

 

อย่าทำ

เหมือนไม่ค่อยสนุก

 

หรือถูกถามจนจุก

 

ไหนมองตา

 

ชือดือดือดือชืดชือ

เพลงก็เปิดจนเสียงดัง

 

เธอกำลังจะพูดใช่ไหม

 

ชือดือดือชืดชือ

บังเอิญฟังไม่เข้าใจ

 

พูดมาใหม่

 

ว่าไงนะไม่ได้ยิน

 

ไหนขอเสียง

ดังดังหน่อย

ไม่ได้ยิน

 

เธอพูดว่าไง

ไม่ค่อยได้ยิน

 

อีกที อีกที

Again again

ไหนเธอบอกว่าไง

 

อะไรนะไม่ได้ยิน

 

พูดให้ฟัง

ชัดชัดหน่อย

ไม่ได้ยิน

 

อะไรไม่รู้

ไม่ค่อยเข้าหู

ไม่รู้ไม่อยากฟัง

 

แต่ช่างมันเหอะนะ

 

สรุปว่ารักกัน

 

จบไหม

แฟนจะมีไม่มี

จนป่านนี้

ก็ยังไม่เห็นมา

คุยกันมา

ชั่วโมงกว่า

เห็นว่าน่ารัก

เลยอยากรัก

 

ว่าไงนะไม่ได้ยิน

 

ไหนขอเสียง

ดังดังหน่อย

ไม่ได้ยิน

 

เธอพูดว่าไง

 

ไม่ค่อยได้ยิน

 

อีกที อีกที

Again again

ไหนเธอบอกว่าไง

 

อะไรนะไม่ได้ยิน

 

พูดให้ฟัง

ชัดชัดหน่อย

ไม่ได้ยิน

 

อะไรไม่รู้

ไม่ค่อยเข้าหู

ไม่รู้ไม่อยากฟัง

 

แต่ช่างมันเหอะนะ

 

สรุปว่ารักกัน

จบไหม

 

อะไรไม่รู้

ไม่ค่อยเข้าหู

ไม่รู้ไม่อยากฟัง

 

แต่ช่างมันเหอะนะ

 

สรุปว่ารักกัน

จบไหม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***