เพลง ที่รักของคนอื่น

อัลบั้ม ที่รักของคนอื่น

ศิลปิน อาม ชุติมา

12 พ.ย. 61

เนื้อเพลง ที่รักของคนอื่น

เพลง: ที่รักของคนอื่น

ศิลปิน: อาม ชุติมา

 

บ่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันจบแบบนี้

ขอโทษอีหลีที่น้องนั้นมีคนใหม่

บ่ได้คิดเลยว่าน้องต้องเลิกกับอ้าย

น้องกะแค่เหงาใจตอนที่อ้ายบ่อยู่

บ่ได้อยากให้เรื่องของเฮาต้องจบลงแค่ตรงนี้

แต่น้องกะยังคิดฮอดแต่อ้ายทุกวินาที

ขอโทษได้บ่ขอโทษทุกอย่างที่น้องเฮ็ดลงไป

เข้าใจอ้ายอยู่ว่าน้องนั้นเฮ็ดพลาดไปแล้ว

ฮักของเฮามันจบสิกลับมาคบกันจังใด๋

แม้ว่ามันเป็นไปบ่ได้

ก็อยากอ้ายจำไว้เด้อว่า

น้องยังบ่ลืมอ้ายเลยจักเทือ

เป็นฮ้ายเอาเหลือไห้นำทุกเทือยามเว่าหา

ได้ยินชื่ออ้ายยามใด๋

น้องกะอยากพ้อหน้า

สิได้บอกกับอ้ายเลยว่า

บ่ได้ตั้งใจให้เฮานั้นต้องลา

ยังคิดฮอดเจ้ายังฮักคือเก่าฮั่นหล่า

ที่รักของคนอื่น

 

 

บ่ได้อยากให้เรื่องของเฮาต้องจบลงแค่ตรงนี้

แต่น้องกะยังคิดฮอดแต่อ้ายทุกวินาที

ขอโทษได้บ่ขอโทษทุกอย่างที่น้องเฮ็ดลงไป

เข้าใจอ้ายอยู่ว่าน้องนั้นเฮ็ดพลาดไปแล้ว

ฮักของเฮามันจบสิกลับมาคบกันจังใด๋

แม้ว่ามันเป็นไปบ่ได้

ก็อยากอ้ายจำไว้เด้อว่า

น้องยังบ่ลืมอ้ายเลยจักเทือ

เป็นฮ้ายเอาเหลือไห้นำทุกเทือยามเว่าหา

ได้ยินชื่ออ้ายยามใด๋

น้องกะอยากพ้อหน้า

สิได้บอกกับอ้ายเลยว่า

บ่ได้ตั้งใจให้เฮานั้นต้องลา

ยังคิดฮอดเจ้ายังฮักคือเก่าฮั่นหล่า

ที่รักของคนอื่น

น้องยังบ่ลืมอ้ายเลยจักเทือ

เป็นฮ้ายเอาเหลือไห้นำทุกเทือยามเว่าหา

ได้ยินชื่ออ้ายยามใด๋

น้องกะอยากพ้อหน้า

สิได้บอกกับอ้ายเลยว่า

บ่ได้ตั้งใจให้เฮานั้นต้องลา

ยังคิดฮอดเจ้ายังฮักคือเก่าฮั่นหล่า

ที่รักของคนอื่น

ยังคิดฮอดเจ้ายังฮักคือเก่าฮั่นหล่า

ที่รักของคนอื่น

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***