เพลง Last Farewell

อัลบั้ม ESSENTIAL BIGBANG

ศิลปิน BIGBANG

24 ก.ย. 53

เนื้อเพลง Last Farewell

Song: Last Farewell

Artist: BIGBANG

 

BIGS~

Yes! Big Bang is back!

Most definitely credible

Hey move!

B to the I to the G (Bang Bang)

B to the I to the G (Bang Bang)

B to the I to the G (Bang Bang)

About love!

 

I don't wanna be without you girl

มา จี มัก อิน ซา นึน จอบ บอ ทู กิล พา เร

โอ นึล ทัน อา รู มัน คึม มึน

I don't wanna be without you girl เน ซอ ทุน มา อึม

กา จี อัน โก กา จวอ I love you I need you girl

Baby baby baby โจ กึม ออ เซก คา จี มัน ซอ โร

Baby baby baby อา จิก ซา รัง ฮา โก อิท นึน เด

Baby baby baby ทู รยอบ กี นึน ฮา จี มัน ซอ โด

กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl

 

ซัง ชอ มัน กา ดึก เค โม จิล เก นัล เด ฮา ดอน นอ

ออ รึ โก ทัล เร โต บัน บก ดเว ยอล พี ฮา ดอน นา

ออ ดี ซอ บู ทอ ออ กึท นัท ซึล กา กี นา กิน โก มิน

เฮ ดับ ออบ นึน มุน เจ ซก เก เฮ เม ยอ นัน

มี โร มี โร ซก เก กัด ฮิน กิล อิล ฮึน บัง รัง จา

มา นยัง งี โด จอ โด โมท เท นัน มา นยัง

คี ดา รี กี มัน ฮัล ปุน ซา ปุน ซา ปุน นี เน เก ดา กา วา จู กิล Girl

อู รี ชอ อึม มัน นัน เต ชอ รอม

พุท พุท ฮา ดอน คึ เต ชอ รอม

อี รอน นี รอน นี รอน จอ รอน จอ รอน จอ รอน

นอ วา เน ซา อี เอ กึน จอล เด โน จี มัน รอ

 

I don't wanna be without you girl

มา จี มัก อิน ซา นึน จอบ บอ ทู กิล พา เร

โอ นึล ทัน อา รู มัน คึม มึน

I don't wanna be without you girl เน ซอ ทุน มา อึม

กา จี อัน โก กา จวอ I love you I need you girl

Baby baby baby โจ กึม ออ เซก คา จี มัน ซอ โร

Baby baby baby อา จิก ซา รัง ฮา โก อิท นึน เด

Baby baby baby ทู รยอบ กี นึน ฮา จี มัน ซอ โด

กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl

 

อา มู รอน มัล ออบ ชี ตอ นา ยอน รัก กอบ โก (อา มู มัล รัน โก)

คึ รอ ดา ออ นึ นัล คัม จา กี นา ทา นา โก (มู ซึน นิล ริท ซอท นยา นึน ดึท)

นัล กัท โก โน นึน กอน จี

อี เก ซา รัง งี มัท นึน กอน จี

ฮา รู เอ โด ยอล ทู บอน ดอ เฮท กัล รี โก (About Love!)

 

ฮัน ทู บอน กัท โก โนล ดอน จัง นัน กัม

นอน มวอล วอน เฮท นยา โก ดเว มุล รอ บวัด ซอ

ดัล คม ฮัม มึน อา จู จัม กัน อู ริน นอ มู ชวีบ เก นก กา บอ ริน ซม ซา ทัง

(จา ชิน กา ซึม มี เจน นา โด มัก จี โมท ทัล กอท มัน กัท ทา)

ออ ซอ นัล จับ บา จวอ (ตอ นา กา กี จอน เน)

 

I don't wanna be without you girl

มา จี มัก อิน ซา นึน จอบ บอ ทู กิล พา เร

โอ นึล ทัน อา รู มัน คึม มึน

I don't wanna be without you girl เน ซอ ทุน มา อึม

กา จี อัน โก กา จวอ I love you I need you girl

Baby baby baby โจ กึม ออ เซก คา จี มัน ซอ โร

Baby baby baby อา จิก ซา รัง ฮา โก อิท นึน เด

Baby baby baby ทู รยอบ กี นึน ฮา จี มัน ซอ โด

กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl

 

ยอ จอน นี นอล ซา รัง ฮา จิ มัน

เน เก นึน นอ มู นา โซ จุง ฮา จี มัน Ye

นู กู โด เน จา ริล เม โอล ซู ออบ นึน กอล I know (You know)

Oh! คึ นยัง โจ ยง งี นัล อัน นา จวอ

I don't wanna be without you girl

มา จี มัก อิน ซา นึน จอบ บอ ทู กิล พา เร

โอ นึล ทัน อา รู มัน คึม มึน

I don't wanna be without you girl เน ซอ ทุน มา อึม

กา จี อัน โก กา จวอ I love you I need you girl

Baby baby baby โจ กึม ออ เซก คา จี มัน ซอ โร

Baby baby baby อา จิก ซา รัง ฮา โก อิท นึน เด

Baby baby baby ทู รยอบ กี นึน ฮา จี มัน ซอ โด

กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl

 

B to the I to the G (Bang Bang)

B to the I to the G (Bang Bang)

B to the I to the G (Bang Bang)

 

C’mon C’mon C’mon C’mon

 

B to the I to the G (Bang Bang)

B to the I to the G (Bang Bang)

กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl

About Love!

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***