เพลง Forgive Them Father

อัลบั้ม The Miseducation of Lauryn Hill

ศิลปิน Lauryn Hill

25 ส.ค. 41

เนื้อเพลง Forgive Them Father

Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us

Although them again we will never, never, never trust

Dem noh know weh dem do, dig out yuh yei while dem sticking like glue,

Fling, skin, grin while dem plotting fah you,

True, Ah Who

Forgive them father for they know not what they do

Forgive them father for they know not what they do

Beware the false motives of others

Be careful of those who pretend to be brothers

And you never suppose it's those who are closest to you, to you

They say all the right things to gain their position

Then use your kindness as their ammunition

To shoot you down in the name of ambition, they do

Forgive them father for they know not what they do

Forgive them father for they know not what they do

Why every Indian wanna be the chief?

Feed a man 'til he's full and he still want beef

Give me grief, try to tief off my piece

Why for you to increase, I must decrease?

If I treat you kindly does it mean that I'm weak?

You hear me speak and think I won't take it to the streets

I know enough cats that don't turn the other cheek

But I try to keep it civilized like Menelik

And other African czars observing stars with war scars

Get yours in this capitalistic system

So many caught or got bought you can't list them

How you gonna idolize the missing?

To survive is to stay alive in the face of opposition

Even when they comin' gunnin'

I stand position

L's known the mission since conception

Let's free the people from deception

If you looking for the answers

Then you gotta ask the questions

And when I let go, my voice echoes through the ghetto

Sick of men trying to pull strings like Geppetto

Why black people always be the ones to settle

March through these streets like Soweto

 

Like Cain and Abel, Caesar and Brutus, Jesus and Judas,

Backstabbers do this

Forgive them father for they know not what they do

Forgive them father for they know not what they do

 

It took me a little while to discover

Wolves in sheep coats who pretend to be lovers

Men who lack conscience will even lie to themselves, to themselves

A friend once said, and I found to be true

That everyday people, they lie to God too

So what makes you think, that they won't lie to you

Forgive them father for they know not what they do

Forgive them, forgive them

Forgive them father for they know not what they do

Forgive them, forgive them

Gwan like dem love while dem rip yuh to shreds,

Trample pon yuh heart and lef yuh fi dead,

Dem a yuh fren who yuh depen pon from way back when,

But if yuh gi dem yuh back den yuh mus meet yuh end,

Dem noh know wey dem do,

Dem no know, dem no know, dem no know,dem no know, dem no know wey dem do

 

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***