เนื้อเพลง คิดถึง

 

คิดถึง - GOLF & MIKE

รู้ไหมว่าฉันเหงาใจ

เมื่อไม่มีเธอ

 

และก็นึกในใจเสมอ

 

ว่าเธอตอนนี้อยู่ที่ใด

 

มี ใครจะคอยพูดคุย

ดูแลเธอไหม

 

อยากให้รู้ว่าคนอยู่ไกล

 

เป็นห่วงเป็นใยเธอเรื่อยมา

 

ตรงนี้มีเมฆขาว

 

และสายลมผ่าน

 

ทุ่งดอกไม้เบ่งบานสุดสายตา

 

มันคงจะดี

 

ถ้ามีเธอ อยู่ตรงนี้

 

ฉันอยากจะให้สายลม

โปรดช่วยพัดพาสิ่งนี้

 

ไปให้ที

 

สิ่งดีดีที่ฉัน ได้เจอวันนี้

 

ฉันนั้นอยากให้เธอรับรู้

 

ตัวเธออยู่ที่ไหน

 

ให้ลมโปรดช่วยพัดพา

ใจฉันไปให้ที

 

บอกเธอให้รู้ ว่าคนคนนี้

 

คิดถึงเธอทุกเวลา

 

เธอ คุยกับใคร

 

หรือกำลังทำอะไร

 

เหนื่อยบ้างไหม

 

คิดถึงฉันไหม

 

เวลาที่ห่างกันแสนไกล

 

ฉัน เร่งให้นาฬิกา

 

มันเดินไวไว

 

ให้มันหมุนเร็วเร็วได้ไหม

 

จะได้ไปเจอเธอซักที

 

ตรงนี้มีเมฆขาว

 

และสายลมผ่าน

 

ทุ่งดอกไม้เบ่งบานสุดสายตา

 

มันคงจะดี

 

ถ้ามีเธอ อยู่ตรงนี้

 

ฉันอยากจะให้สายลม

โปรดช่วยพัดพาสิ่งนี้

 

ไปให้ที

 

สิ่งดีดีที่ฉัน ได้เจอวันนี้

 

ฉันนั้นอยากให้เธอรับรู้

 

ตัวเธออยู่ที่ไหนให้ลม

โปรดช่วยพัดพาใจฉัน

 

ไปให้ที

 

บอกเธอให้รู้ ว่าคนคนนี้

 

คิดถึงเธอทุกเวลา

 

ฉันอยากจะให้สายลม

โปรดช่วยพัดพาสิ่งนี้

 

ไปให้ที

 

สิ่งดีดีที่ฉัน ได้เจอวันนี้

 

ฉันนั้นอยากให้เธอรับรู้

 

ตัวเธออยู่ที่ไหนให้ลม

โปรดช่วยพัดพาใจฉัน

ไปให้ที

 

บอกเธอให้รู้ ว่าคนคนนี้

 

คิดถึงเธอทุกเวลา

 

บอกเธอให้รู้ ว่าคนคนนี้

 

คิดถึง เธอทุก เวลา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***