เพลง ไปได้ดี

อัลบั้ม ไปได้ดี

ศิลปิน Wanyai

26 ก.ค. 62

เนื้อเพลง ไปได้ดี

เพลง: ไปได้ดี

ศิลปิน: Wanyai

 

ไม่ตั้งใจเปิดดูรูปของเธอ

แต่มันห้ามไม่ไหว

ที่จะหยุดตัวเองไว้ที่เดิม

เมื่อทุกความทรงจำที่มีเธอนั้น

โจมตีกันโดยไม่หยุดพัก

และฉันแค่อ่อนแอแม้รู้ดีในตอนนี้

 

เธอกับเขาคงไปได้ดี

และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี

ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว

ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ

แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว

เพราะทุกความรู้สึกมันคิดถึงเธอ

 

เธอกับเขาคงไปได้ดี

ไม่มีทางที่จะย้อนมา

และวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้กับเธอไว้

ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ

แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว

เพราะทุกความรู้สึก

บอกฉันว่ามันคิดถึงเธอ

 

เปิดไปดูข้อความที่เคยส่ง

กลั้นน้ำตาเอาไว้

อดทนฝืนห้ามใจแค่คนเดียว

 

แต่ทุกความทรงจำที่มีเธอนั้น

โจมตีกันโดยไม่หยุดพัก

และฉันแค่อ่อนแอแม้รู้ดีในตอนนี้

 

เธอกับเขาคงไปได้ดี

และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี

ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว

ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ

แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว

เพราะทุกความรู้สึกมันคิดถึงเธอ

 

เธอกับเขาคงไปได้ดี

ไม่มีทางที่จะย้อนมา

และวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้กับเธอไว้

ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ

แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว

เพราะทุกความรู้สึก

บอกฉันว่ามันคิดถึงเธอ

 

เธอกับเขาคงไปได้ดี

และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี

ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว

ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ

แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว

เพราะทุกความรู้สึกมันคิดถึงเธอ

 

เธอกับเขาคงไปได้ดี

ไม่มีทางที่จะย้อนมา

และวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้กับเธอไว้

ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ

แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว

เพราะทุกความรู้สึก

บอกฉันว่ามันคิดถึงเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***