เพลง Only the Lonely

อัลบั้ม Sings Lonely and Blue

ศิลปิน Roy Orbison

25 มิ.ย. 58

เนื้อเพลง Only the Lonely

Only The Lonely

Roy Orbison

*Dum-dum-dum-dum-dee-du-wah

Ooh-yeah-yeah-yeah-yah

Oh-woh-woh-woh-o oh-wa-wah

Only the lonely only the lonely

Only the lonely

I know the way I feel tonight

Only the lonely

I know this feeling aren't right

There goes my baby

There goes my heart

They've gone forever so far apart

But only the lonely

You know why I cry

Only the lonely

*Dum-dum-dum-dum-dee-du-wah

Ooh-yeah-yeah-yeah-yah

Oh-woh-woh-woh-o oh-wa-wah

Only the lonely only the lonely

Only the lonely

I know the heartaches I've been through

Only the lonely

I know I cry and cry for you

Maybe tomorrow a new romance

No more sorrow but that's the chance

You've got to take

If you're lonely heartbreak

Only the lonely

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***