เพลง Operator (DJ Koze's 12 inch Extended Disco Version) [Mixed] (DJ Koze's 12 inch Extended Disco Version|Mixed)

อัลบั้ม Defected In The House Radio Show Episode 031 (hosted by Sam Divine) [Mixed]

ศิลปิน Lapsley

30 ธ.ค. 59

เนื้อเพลง Operator (DJ Koze's 12 inch Extended Disco Version) [Mixed] (DJ Koze's 12 inch Extended Disco Version|Mixed)

Operator (操作员) (DJ Koze's 12 inch Extended Disco Version|Mixed) - Låpsley

Written by:William Spivery/Holly Lapsley Fletcher/Roderick William George Mcdonald

 

For the lover house for the lover beans for the lover dance

 

If been

 

My hearts been picked up way too many times

 

Wrong numbers fill my blood watch the spinning dials

Can measure my pressure but I'll blow up in a second

 

Can measure my pressure but I'll blow up in a second

 

You can measure my pressure but I'll blow up in a second

 

Can measure my pressure but I'll blow up in a second

 

Don't put me on hold please

 

Don't put me on hold please

 

Don't put me on hold please

 

Fly here and hold me

For the lover house

 

He doesn't call me so put me through operator

 

Maybe I'll leave him fall in love with you operator

 

My baby doesn't call me so put me through operator

 

So tell me should I leave him fall in love with you operator

 

My baby doesn't call me so put me through operator

 

So tell me should I leave him and fall in love with you operator

 

It's like I've got a broken trust

 

It's like I've got a broken trust and I need a kick start

 

It's like I've got a broken trust

 

It's like I've got a broken trust and I need a kick start

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***