เพลง APOLOGY

อัลบั้ม DEBUT FULL ALBUM 'WELCOME BACK'

ศิลปิน iKON

24 ธ.ค. 58

เนื้อเพลง APOLOGY

Song: APOLOGY

Artist: iKON

 

ออนเจนา นอน กาทึน ชารีเอ

 

ฮังซัง นัล คีดา-รยอท-จีมัน

 

I was gone I was gone

 

พาโบกัทชี นารึล มิทจีมา

 

ยองวอนฮี นอล ชีคีเกททัน มัล

 

คอจิทมัล คอจิทมัล

 

โอ นึล ตา รา ชา จู โบ ตอน

TV Drama เอ ซอน

 

ปอ นัน ชัง มยอน ดือ รี นัล

โบ มยอ พิ อุท โก อิท ซอ

 

นัน มา ชิ ชเว อิน ชอ รอม run away

 

นอน โอ นึล โด เน เก โซ รี ชิล รอ go away

 

เน กา อี กี จอ กิน โน มี รัน กอล

 

นอน อัล โก อิท ซอท จา นา

 

ซา โซ ฮัน กวัน ชิ มึน พา รัน นี กา

 

พู ดัม ซือ รอ วัท นา บวา

 

คือ ฮึน ฮัน ซา จิน ฮัน จัง โด

 

นัม กี จี มท ทัน เช

 

มา จี มัก ซุน กัน กา จี โด

อู ริน นา มัน แซง กัก เค

 

มีอัน มีอัน

 

ชิคยอจูจี มทเท มีอันเฮ ชัล ซัลคิลบาเร

 

มีอัน มีอัน นอโด นัล อิท-จอ-จวอ

 

อาพึนจีมัน

 

ยองวอนฮี ฮัมเกฮาจัน คือ ยักซก

 

อีเจนึน ออบนึน กอยา

 

ชีคยอจูจี มทเทซอ มีอันเฮ

 

ออนเจนา นัน ทารึน จารีเอ

 

แมอิล บัม นาเอ ชินกูดึลกวา

 

I’m out, all night

 

ดวีจีบอโนอึน เน ชอนฮวากีเอน

 

นอเอ มาจีมัก คัน โทเง

 

บูเจจุง จอนฮวา

 

โอ นึล ตา รา ฮึล รอ นา

โอ นึน Radio เอ ซอน

 

กัท ชี จึล คยอ ดึด ตอน โน

เร กา นา โอ โก อิท ซอ

 

นัน มา ชี ชเว อิน ชอ รอม run away

 

นอน โอ นึล โด เน เก โซ รี ชิล รอ go away

 

นอ เอ เก โอ โก กา นึน ซา รัม ดึล จุง

 

ฮัน มยอง งี กี รึล พา รัม คือ รี โก

 

นุน มุล บอท กท โม ดู ตอล ควอ

เซ ซัก พี กี รึล พา รัม คือ รี โก

 

อู รี ชู ออก โน อึล ชอ รอม

 

จัล โก อา รึม ดับ กี รึล พา เร อี โม ดึน กอท

 

พา รึล มท เตน นอ เอ คา นยัล พึน

ดึง คี บุน โช เก มีล กี รึล

 

มีอัน มีอัน

 

ชิคยอจูจี มทเท มีอันเฮ ชัล ซัลคิลบาเร

 

มีอัน มีอัน นอโด นัล อิท-จอ-จวอ

 

อาพึนจีมัน

 

ยองวอนฮี ฮัมเกฮาจัน คือ ยักซก

 

อีเจนึน ออบนึน กอยา

 

ชีคยอจูจี มทเทซอ มีอันเฮ

 

ชีกึมกาจี ชามา มท เทท-ตอน มัล

 

มีอันเฮ เนกา บูโจเค

 

กึทกาจี จากึน โมซึบปุน อีราซอ yeah

 

นอล เชวอจูชี มททัน นารึล

 

ยงซอเฮ

 

นาโบดา คเวนชันโก ชัลนัน

ซารัม มันนากิล พาเร

 

มีอัน มีอัน

 

ชิคยอจูจี มทเท มีอันเฮ ชัล ซัลคิลบาเร

 

มีอัน มีอัน นอโด นัล อิท-จอ-จวอ

 

อาพึนจีมัน

 

ยองวอนฮี ฮัมเกฮาจัน คือ ยักซก

 

อีเจนึน ออบนึน กอยา

 

ชีคยอจูจี มทเทซอ มีอันเฮ

 

ชีคยอจูจี มทเทซอ มีอันเฮ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***