เพลง Jet Fuel

อัลบั้ม Swimming

ศิลปิน Mac Miller

03 ส.ค. 61

เนื้อเพลง Jet Fuel

Jet Fuel - Mac Miller

Lyrics by:M. McCormick/S. Lacy/J. MacGillivray/D. Natche/P. Thomas/C. Lane

Stopper to every DJ dem haffi talk to me proper

Mi come a dancehall mi a go kill you with di lingua

Galang Cutty Ranks 'cause you full up of a stamina

Anyweh me go Lord a roots and culture

One man me praise a di Almighty Jah Jah

Jah Jah give me strength and him give me di power

That's why Cutty Ranking full up of stamina

Come a dancehall mi a go kill you with di

Yeah used to wanna be a superhero

Flyin' 'round with a cape catching bad guys

Now my head underwater

But I ain't in the shower and I ain't getting baptized

To the good and the bad times

Bad times

All the cuts broken bones and the black eyes

Black eyes

Young motherf**ker with a mad mind

Made a couple million off of rap lines

Y'all can't tell me nuttin' no more

Came from the basement under that floor

You don't come close y'all don't even know I'm the G.O.A.T

Y'all don't need to know how I go

'Cause I know what you want

All I wanna do is the most

Backflip off the rope sky hook when I'm in the post

Yeah my girl too clutch to choke

Hmm

And I ain't calling it quits

You can build a wall with your bricks

While I keep talking that s**t it's like this

Hmm

Liquor still in my cup

My cup

Get faded when I wake up

Wake up

'Cause everything is too much

Too much

So what

So what

Woke up this morning

With a bright idea

Smoke

Maybe I can exist

Forever right here

Let it run

Yeah

Okay okay well I'ma

Be here for a while longer than I did expect to

I was out of town gettin' lost 'til I was rescued

Now I'm in the clouds come down when I run out of jet fuel

But I never run out of jet fuel

Well I'ma be here for a while longer than I did expect to

I was out of town gettin' lost 'til I was rescued

Now I'm in the clouds come down when I run out of jet fuel

But I never run out of jet fuel

Hundred-twenty on a car that I don't whip

I don't even pull it up the driveway

Throwin' up shots like I don't miss

Never put a limit on the high stakes

Try to pull my card tell them Go Fish

You ain't gonna find a lie in my face

I pick it up and let it go quick

They wanna get p***y from my

Uh oh

Yeah I don't say nothing that I don't know

Jumping out the womb wearing Polo

Everybody wanna jump in but I'm old school lone wolf took 'em off solo

Yeah I don't need nobody

I don't need nobody

I don't need to be nobody

I don't need to be nobody

I'm just doing my thing

Kick it at the crib I don't see nobody no

So over there with that bulls**t

We don't need it on this side

I'm pulling up in that new s**t

You always whippin' that d**k ride

I demand your respect

I won't share my connect

No

Let's get this clear I am here

I don't care who got next young vet

Feeling like they forget I let it slide this time

Like 25 years I've been high and no less

Yes

S**t I know I don't guess

Rather glow I won't stress

Better say that s**t with your chest

Okay okay well I'ma

Be here for a while longer than I did expect to

I was out of town gettin' lost 'til I was rescued

Now I'm in the clouds come down when I run out of jet fuel

But I never run out of jet fuel

Well I'ma be here for a while longer than I did expect to

I was out of town gettin' lost 'til I was rescued

Now I'm in the clouds come down when I run out of jet fuel

But I never run out of jet fuel

Fate in your hands

While you're waitin' for me

I'm already there

Fallin' in deep

Now is only now

Head back to the ground dear

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***