เพลง นาฬิกา

อัลบั้ม ปล่อยปลา

ศิลปิน ปลานิลเต็มบ้าน

17 เม.ย. 60

เนื้อเพลง นาฬิกา

นาฬิกา - ปลานิลเต็มบ้าน

 

Written by:ปลานิลเต็มบ้าน

 

ฉันเริ่มชีวิตอย่างเฉื่อยช้า

 

เหมือนเข็มสั้นๆ

บนนาฬิกาเรือนนึง

 

เธอคือคนๆนึง

 

ชีวิตเธอรวดเร็ว

 

เปรียบไปเหมือนเข็มนาที

 

เราอาจเคยใช้เวลา

 

ร่วมกับใครในบางครั้งบางที

 

แต่มันก็เป็นแค่เรื่องดีๆ

 

อย่างเข็มวินาทีผ่านมา

 

เราอาจเคยเจอกัน

 

หรือไม่เคยพบกัน

 

หรืออาจเป็นเพราะว่าตอนนั้น

 

เวลาบอกให้เราไม่ใส่ใจ

 

เริ่มต้นจากความแตกต่าง

 

การเดินทางที่ไม่พร้อมกัน

 

เราคงวิ่งไล่ตามกัน

อยู่บนโลกที่วุ่นวาย

 

แต่คงจะมีวันนึง

ที่เธอหยุดพัก

 

และฉันหาเธอจนเจอ

 

ฉันเริ่มชีวิตอย่างเฉื่อยช้า

 

เหมือนเข็มสั้นๆ

บนนาฬิกาเรือนนึง

 

เธอคือคนๆนึง

 

ชีวิตเธอรวดเร็ว

 

เปรียบไปเหมือนเข็มนาที

 

เราอาจเคยใช้เวลา

 

ร่วมกับใครในบางครั้งบางที

 

แต่มันก็เป็นแค่เรื่องดีๆ

 

อย่างเข็มวินาทีผ่านมา

 

เราอาจเคยเจอกัน

 

หรือไม่เคยพบกัน

 

หรืออาจเป็นเพราะว่าตอนนั้น

 

เวลาบอกให้เราไม่ใส่ใจ

 

เริ่มต้นจากความแตกต่าง

 

การเดินทางที่ไม่พร้อมกัน

 

เราคงวิ่งไล่ตามกัน

อยู่บนโลกที่วุ่นวาย

 

แต่คงจะมีวันนึงที่เธอหยุดพัก

 

และฉันหาเธอจนเจอ

 

และเมื่อวันนั้นมาถึง

 

เวลาจะบอกกับเรา

 

เริ่มต้นจากความแตกต่าง

 

การเดินทางที่ไม่พร้อมกัน

 

เราคงวิ่งไล่ตามกัน

อยู่บนโลกที่วุ่นวาย

 

แต่คงจะมีวันนึงที่เธอหยุดพัก

 

และฉันหาเธอจนเจอ

 

เริ่มต้นจากความแตกต่าง

 

จนวันนึงที่เราได้พบ

 

และได้รักกัน

 

เริ่มต้นจากความแตกต่าง

 

ในเวลาที่พบกับเรา

 

เริ่มต้นจากความแตกต่าง

 

ในเวลาที่พบกับเรา

 

เริ่มต้นจากความแตกต่าง

 

ในเวลาที่พบกับเรา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***