เพลง Wooly bully

อัลบั้ม Kid's Dance

ศิลปิน Kimon And His Gang

14 ม.ค. 54

เนื้อเพลง Wooly bully

Wooly bully - Kimon And His Gang

Uno dos

One two tres quatro

 

Wooly bully wooly bully

 

Wooly bully wooly bully wooly bully

 

Wooly bully wooly bully

 

Matty told Hatty

 

About a thing she saw

 

Had two big horns and a wooly jaw

Wooly bully wooly bully

 

Wooly bully wooly bully wooly bully

 

Hatty told Matty

 

Let's don't take no chance

 

Let's not be L-seven

 

Come and learn to dance

Wooly bully wooly bully

 

Wooly bully wooly bully wooly bully

 

Wooly bully wooly bully

 

Wooly bully wooly bully wooly bully

 

Wooly bully wooly bully

 

Matty told Hatty

 

That's the thing to do

 

Get you someone really

 

To pull the wool with you

Wooly bully wooly bully

 

Wooly bully wooly bully wooly bully

 

Wooly bully

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***