เพลง Breathe

อัลบั้ม Seoulite

ศิลปิน LEE HI

09 มี.ค. 59

เนื้อเพลง Breathe

Song: Breathe

Artist: LEE HI

 

ซุมมึล คือเก ซวีออบวาโย

ดังชินเน กาซึม ยังชกกี ชอรีเก

โชกึมมึน อาพาอล แตกาชี

ซุมมึล ดอ แบททอบวาโย

ดังชินเน อันเน นัมมึน เก ออบดาโก

นือกยอชิล แตกาชี

ซุมมี บอกชาอลราโด เควนชันนาโย

อามูโด กือแดล ทัซฮาชิน อันนา

กากึมมึน ชิลซูแฮโด ดเว

นูกูดึน กือแรซซือนีกา

เควนชันนานึน มัล

มัลปุนนิน วีโรชีมัน

นูกุนกาเอ ฮันซุม

กือ มูกออุน ซุมมึล

เนกา ออตอคเค

เฮอาริล ซูกา อิซซึลกาโย

ดังชินเน ฮันซุม

กือ กิพพิล อีแฮฮัล ซุน ออบเกซชีมัน

เควนชันนาโย

เนกา อันนาชุลเกโย

ซุมมี บอกชาอลราโด เควนชันนาโย

อามูโด กือแดล ทัซฮาชิน อันนา

กากึมมึน ชิลซูแฮโด ดเว

นูกูดึน กือแรซซือนีกา

เควนชันดานึน มัล

มัลปุนนิน วีโรชีมัน

นูกุนกาเอ ฮันซุม

กือ มูกออุน ซุมมึล

เนกา ออตอคเค

เฮอาริล ซูกา อิซซึลกาโย

ดังชินเน ฮันซุม

กือ กิพพิล อีแฮฮัล ซุน ออบเกซชีมัน

เควนชันนาโย

เนกา อันนาชุลเกโย

นัมดึล นุนเนน ฮิม ปาชีนึน

ฮันซุมมือโร โบอิลชิน มลราโด

นานึน อัลโก อิซจโย

ชักกึน ฮันซุม เนแปทกีโด ออรยออุน

ฮารูรึล โบแนซดัน กอล

อีเช ดารึน แซงกักกึน มาโย

กิพพี ซุมมึล ซวีออบวาโย

กือแดโร เนแปททอโย

นูกุนกาเอ ฮันซุม

กือ มูกออุน ซุมมึล

เนกา ออตอคเค

เฮอาริล ซูกา อิซซึลกาโย

ดังชินเน ฮันซุม

กือ กิพพิล อีแฮฮัล ซุน ออบเกซชีมัน

เควนชันนาโย

เนกา อันนาชุลเกโย

ชองมัล ซูโกแฮซซอโย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***