เพลง L.I.E

อัลบั้ม Street

ศิลปิน EXID

03 มิ.ย. 59

เนื้อเพลง L.I.E

 

เพลง: L.I.E

ศิลปิน: EXID

 

อี บา เม แด เช ออ ดี ยอน รา แค

 

ชัม อา นึน ยอ จา โทง แซง ดึล มัน เน

 

GO (GO) A WAY (A WAY)

 

แน ชิน กู กา นอล คี เร ซอ บวัท แต

 

นี กา แน เก จัน ดา โก ฮัน คือ แต

 

GO (GO) A WAY

 

 

ฮน จา พัง อา เน ซอ ฮัน ชัม อุล โก อิท นึน เด

 

พัม แซ พุล รี จี อัน นึน

 

คี บุน แต มู เน คือ ชี กา ทา

 

นา ออ ตอ แค ออ ตอ แค โท จอ ฮี

 

ดอ นึน ชา มึล ซู ออม นึน เด

 

 

BABY I Know I Know I Know

 

นี คอ จิท มัล

 

อี เจ นี กา ซุม ชวี นึน กอท โต ชี รอ

 

ซือ ชี นึน กอท โจ ชา นัน ชี รอ

 

(Baby Baby know) BABY I Know I Know

 

 

นอล แซง กา คัล ซู รก ดอ

 

นา รึล ดอ มี ชี เก มัน ดือ นึน นอ เอ

 

LIE LIE LIE LIE EH EH

LIE LIE LIE LIE

 

 

LIE LIE LIE LIE EH EH

LIE LIE LIE LIE EH EH

 

NO NO BOY NO MORE

 

 

ดอ นึน โมท ซู มอ Zoomer

 

โกก โกก ดอ ซู มอ ดา ชา จา แนล กอล

 

นอล Sooner

 

โต แพ อู เน นัน ชี วอน แฮ

 

นี กา ดา ชี ออ แนน

 

นี กา จา โซ ซอล อา มู ซอ วอ

 

Overdoser man

 

 

แน บัก ซู โบ แนล เก Clap (clap clap)

 

นอน นัม อู จู ยอน ซัง

 

ทา โก โด นา มึล ยอน กี แฮท เน

 

นอน มา ชี ฮือ บยอน จา

 

โม ดู กา พี แฮ ดอ ชี นา ชี เก

 

บอล พา ดา ยา จี นอน ซา

 

ชิม ซัก ทา แชง กอ นา กา

 

ทอ อี ซัง พยอล โพ ริล ออบ ซือ นี กา

 

 

BABY I Know I Know I Know

 

 

นี คอ จิท มัล

 

อี เจ นี กา ซุม ชวี นึน กอท โต ชี รอ

 

ซือ ชี นึน กอท โจ ชา นัน ชี รอ

 

(Baby Baby know)BABY I Know I Know

 

นอล แซง กา คัล ซู รก ดอ

 

นา รึล ดอ มี ชี เก มัน ดือ นึน นอ เอ

 

LIE LIE LIE LIE EH EH

LIE LIE LIE LIE EH EH

 

นอ ชู กึล แต กา จี อี รอ เค ซัล ดา กา

 

จี โอก กา กิล กี โด แฮ

 

GO (GO) TO HELL (GO AWAY)

 

OH BABY คือ แด ยอ

 

นอ นึน แท ออ นา จิล มา รา ซอ ยา แฮ โย

 

นา ออ ตอ แค ออ ตอ แค

 

มี ชี โด รก โกล โด โบ กี ชี รึน เด

 

 

(Baby Baby know)BABY I Know I Know

 

 

นี คอ จิท มัล

 

อี เจ นี กา ซุม ชวี นึน กอท โต ชี รอ

 

ซือ ชี นึน กอท โจ ชา นัน ชี รอ

 

(Baby Baby know)BABY I Know I Know

 

นอล แซง กา คัล ซู รก ดอ

 

นา รึล ดอ มี ชี เก มัน ดือ นึน นอ เอ

 

LIE LIE LIE LIE EH EH

LIE LIE LIE LIE LIE

 

 

LIE LIE LIE LIE EH EH

LIE LIE LIE LIE EH EH

 

LIE LIE LIE LIE EH EH

LIE LIE LIE LIE LIE

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***