เพลง BAE BAE

อัลบั้ม M

ศิลปิน BIGBANG

01 พ.ค. 58

เนื้อเพลง BAE BAE

เพลง: BAE BAE

ศิลปิน: BIGBANG

 

I’M IN LOVE นูเน กงกักจี เซเวซซอ BABE

 

ฮาเน ชิลจงเอ เฮน วาอีชยอชือ BABE

 

ซารามียา ชอนซายา OH JESUS BABE

 

นุนบูชยอ BABE SUNGLASS BABE

 

ชองชีนี มังชีนียา ฮลลยอซซอ เนเก

 

พีกา ฮันโจกือโร โต ซลลยอซซอ เนเก

 

วีฮอมแฮ YOU’RE SO DANGEROUS BABE

 

ซัลลยอจวอ BABE กยองชัล บุลลอ BABE

 

BABY BABY ชีกึมชอรอมมัน อารึมดาวอ ชุลแล นอน

 

ชีกานี ชีนาโด แนกา ซอลเลล ซู อิทเก

 

BABY BABY นอน ชีดึลจี มา อีกีจอกิน นัล วีแฮ

 

คือ โมซึบ คือแดโร นอน คือแดโร ยอยามัน แฮ

 

ซาซึมกาที เยปึน นุน นาเอ PRINCESS

 

นารึล โบโก บีอุทนึน เก นอมู CHIC แฮ

 

มีชิน กอ อานิลกา ชายอน มีอิน ทือกีแฮ ทือกีแฮ

 

แนเก วันบยอกฮัน คือแดยอ นาเอ MUSE แฮ

 

อูรี ดูรี พยอนแฮ วันจอน ซัลจีเน

 

นอวา โมมี วันจอน ชักชัก คัมกีเน

 

ยองวอนฮี นอน ซือมุลดาซอชียา แนเก

 

บยอนชี อันนา BABE 5 X 5 BABE

 

BABY BABY ชีกึมชอรอมมัน อารึมดาวอ ชุลแล นอน

 

ชีกานี ชีนาโด แนกา ซอลเลล ซู อิทเก

 

BABY BABY นอน ชีดึลจี มา อีกีจอกิน นัล วีแฮ

 

คือ โมซึบ คือแดโร นอน คือแดโร ยอยามัน แฮ

 

นัน เยปึน โกชึล ดึน นัมจา

 

โมดึน อีกา ซารังฮัล นอรัน โกชึล ดึน นัมจา

 

คือแด ฮยังกีเอ ชวีแฮ นัน โต มงรงแฮจีโก

 

กอกีจี มาราจูโอ เชบัล นอมานึน

 

ชับซัลตอก ชับซัลตอก

 

กุงฮาบี อูรี อูรี กุงฮาบี

 

ชับซัลตอก ชับซัลตอก

 

กุงฮาบี อูรี อูรี กุงฮาบี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***