เพลง LUV

อัลบั้ม Pink LUV + Blossom

ศิลปิน Apink

02 ต.ค. 58

เนื้อเพลง LUV

เพลง: LUV

ศิลปิน: Apink

 

คีออกคานาโย อูรี ฮัมเก แฮซตอน ชิกัน L.O.V.E LUV

 

ซอลเรอีนาโย ฮัน แตน โมดึล กอซชีออซตอน L.O.V.E LUV

 

อีเจนึน คากึม แซงกักนานึน คือแต L.O.V.E LUV

 

ชีกันนึล ทเวดุลริล ซูนึน ออบนาโย

 

มิทดึล ซูกา ออบซอ ฮันชัม จีนาบอริน อูรี แยกี

 

(MY LOVE) ยูนันฮี จีชีโก คิลรอซซอซตอน ฮารุเอ

 

(MY LOVE) เน พยอนนึน ฮานาโด ออบจโย (L.O.V.E LUV)

 

จัมชีราโด นูกุนกาเอเก

 

คีแดออซอ อุลโก ชิพจโย Yeah

 

นอวา นา ทูรยอพจากา อันตอน คือ ชีกัน

 

ซอโร ซนนึล จัพพึล แตมยอน Yeah

 

นอ ฮานา นอมัน เน ยอพเพ อิซซอจูมยอน

 

อามูกอซโด พิลโย ออบตอน คือนัลรึล

 

คีออกคานาโย อูรี ฮัมเก แฮซตอน ชิกัน L.O.V.E LUV

 

ซอลเรอีนาโย ฮัน แตน โมดึล กอซชีออซตอน L.O.V.E LUV

 

อีเจนึน คากึม แซงกักนานึน คือแต L.O.V.E LUV

 

ชีกันนึล ทเวดุลริล ซูนึน ออบนาโย

 

มิทดึล ซูกา ออบซอ ฮันชัม จีนาบอริน อูรี แยกี

 

(MY LOVE) ซูออบชี มาจูชีนึน ซารัมดึล ซกเกซอ

 

(MY LOVE) จอมจอม อิจชยอจยอ คาเกซจโย (L.O.V.E LUV)

 

คือแรโด คากึม คือแต แซงกักเกน

 

ยอจอนฮี อุซชึมมัน นาจโย

 

นอวา นา นอมู แฮงบกแคซตอน คือ ชีกัน

 

ซอโรรึล มาจู พุล แตมยอน Yeah

 

นอ ฮานา นอมัน นารึล มิทดอ จุนดามยอน

 

เซซัง คาจัง ฮิมมี ดแวซตอน คือแด กา นัล

 

คีออกคานาโย อูรี ฮัมเก แฮซตอน ชิกัน L.O.V.E LUV

 

ซอลเรอีนาโย ฮัน แตน โมดึล กอซชีออซตอน L.O.V.E LUV

 

อีเจนึน คากึม แซงกักนานึน คือแต L.O.V.E LUV

 

ชีกันนึล ทเวดุลริล ซูนึน ออบนาโย

 

มิทดึล ซูกา ออบซอ ฮันชัม จีนาบอริน อูรี แยกี

 

(นอล นัล) คือรีวอฮานาโย

 

(นอน นัล) คือรีวอฮานาโย

 

(นัน นอล) คือรีวอฮาโก อิซจโย

 

นอน นาเอ คีออก ซกเก จูออก ออดินกา คือรอคเก นัมมาอิซจโย

 

คีออกคานาโย อูรี ฮัมเก แฮซตอน ชิกัน L.O.V.E LUV

 

ซอลเรอีนาโย ฮัน แตน โมดึล กอซชีออซตอน L.O.V.E LUV

 

อีเจนึน คากึม แซงกักนานึน คือแต L.O.V.E LUV

 

ชีกันนึล ทเวดุลริล ซูนึน ออบนาโย

 

มิทดึล ซูกา ออบซอ ฮันชัม จีนาบอริน อูรี แยกี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***