เพลง Chasing Parties

อัลบั้ม Chasing Parties

ศิลปิน Sasha Sloan

18 ต.ค. 61

เนื้อเพลง Chasing Parties

Chasing Parties - Sasha Sloan

Lyrics by:Alexandra Yatchenko/Henry Agincourt Allen

Composed by:Alexandra Yatchenko/Henry Agincourt Allen

Friday night you and I

Side by side love the way we disappear

There's 'bout a million places we could go

But I'd rather be here

Oh oh oh oh oh

I never ever thought it would be true

Oh oh oh oh oh

I never ever thought it would be true

But I'm done chasing parties

I'm done chasing bodies

I'm done getting home past two

I'm done 'cause I finally found you

Oh oh oh

I used to try anything

I was dying to escape myself

But I get so high just being around you

Don't need anything else

Oh oh oh oh oh

I never ever thought it would be true

Oh oh oh oh oh

I never ever thought it would be true

But I'm done chasing parties

I'm done chasing bodies

I'm done getting home past two

Yeah I'm done getting wasted

In somebody's basement

And waking up somewhere new

I'm done 'cause I finally found you

Oh oh oh oh oh oh oh oh

I never ever thought it would be true

I'm done 'cause I finally found you

Oh oh oh oh oh oh oh oh

I never ever thought it would be true

Friday night you and I

Side by side love the way we disappear

There's 'bout a million places we could go

But I'd rather be here

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***