เพลง Supermarket Flowers

อัลบั้ม ÷

ศิลปิน Ed Sheeran

03 มี.ค. 60

เนื้อเพลง Supermarket Flowers

Supermarket Flowers - Ed Sheeran

Written by:Ed Sheeran/Johnny McDaid/Benjamin Levin

 

I took the supermarket flowers from the windowsill

 

Threw the day old tea from the cup

 

Packed up the photo album Matthew had made

 

Memories of a life that's been loved

 

Took the get well soon cards and stuffed animals

 

Poured the old ginger beer down the sink

 

Dad always told me don't you cry when you're down

 

But mum there's a tear every time that I blink

 

Oh I'm in pieces it's tearing me up but I know

A heart that's broke is a heart that's been loved

So I'll sing Hallelujah

 

You were an angel in the shape of my mum

 

When I fell down you'd be there holding me up

 

Spread your wings as you go

And when God takes you back

He'll say Hallelujah you're home

 

I fluffed the pillows made the beds stacked the chairs up

 

Folded your nightgowns neatly in a case

 

John said he'd drive then put his hand on my cheek

 

And wiped a tear from the side of my face

 

I hope that I see the world as you did cause I know

A life with love is a life that's been lived

So I'll sing Hallelujah you were an angel in the shape of my mum

 

When I fell down you'd be there holding me up

Spread your wings as you go when God takes you back

 

He'll say Hallelujah you're home

 

Hallelujah you were an angel in the shape of my mum

 

You got to see the person that I have become

Spread your wings and I know

That when God took you back he said Hallelujah you're home

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***