เพลง All That I Am

อัลบั้ม Pure... 90s R&B

ศิลปิน Joe

24 มี.ค. 57

เนื้อเพลง All That I Am

 

All That I Am - Joe (乔)

Written by:Mattias Gustaffson/Larry Lofton

No no no no

No no no no

No no no no

No no

Check it

I can't buy you fancy rings

Or all of the expensive things

You're used to baby

 

No trips around the world

No diamonds or pearls

To give to you baby

 

But what I've got a give is more precious

Than you'll ever know

 

My deepest inner feelings my heart and soul

 

'Cause all that I am is a man in love with you

 

'Cause all that I am is a man who's heart is true

 

And in love with you

Oh baby

 

Oh girl yeah yeah

Girl I know you're not blind

'Cause when I look into your eyes

You meet me half way

Yes you do

Just accept me as I am

 

Try to understand that I want you always

 

Just give me the chance and I'll show you

The world my love yeah yeah

My deepest inner feeling my heart and soul

'Cause all that I am is a man who loves you

 

'Cause all that I am is a man who's heart is true

 

And in love with you

Yeah yeah yeah

 

Denying all you aren't

I know you have your doubts about me

(your doubts about me)

 

Just put them all aside

And follow where your heart leads

'Cause all that I am is a man who loves you

 

All that I am is a man whose heart is true baby

 

'Cause all that I am is a man who loves you

Oh baby

 

Man in love with you yeah yeah yeah yeah

 

Oooohh yeah yeah

 

Oh ooo yeah

 

Man in love with you

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***