เพลง Balla Balla

อัลบั้ม Kid's Dance

ศิลปิน Kimon And His Gang

14 ม.ค. 54

เนื้อเพลง Balla Balla

Balla Balla (巴拉巴拉) - Kimon And His Gang

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

Woo

Balla balla

 

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Uh uh

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

Woo

Balla balla

 

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Balla balla balla balla balla

Uh uh

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

My baby baby balla balla

 

Woo

Balla balla

 

Woo

Balla balla

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***