เพลง เทพบุตรใจหมา (บักพาก)

เนื้อเพลง เทพบุตรใจหมา (บักพาก)

เพลง: เทพบุตรใจหมา (บักพาก)

ศิลปิน: ฐา ขนิษ

 

ถูกทำร้ายให้ใจเจ็บช้ำจนด้านชา

จากเทวดาในร่างหมามาลวงหลอก

อยากมีอีใหม่เป็นหยังละอ้ายคือบ่บอก

มางึดบักพากส่างกล้ามาหลอกคนฮักจริง

 

บ่เกิดเป็นลูกผู้หญิงมีมดลูกบ่ฮู้ดอก

ยอมพลีกายใจให้แล้วบ่คึดย้านอีหยังดอก

อยากมีคนเคียงข้างบ่ได้เอาไว้แค่มาตอก

ไม่ได้ตั้งรับกับความกลับกลอกของใคร

 

แม้ข้างในจะเจ็บคงได้แต่ทำใจ

อีกดนปานใด๋สิกู้หัวใจเฮาได้คืน

ถึงจำต้องปวดร้าวแต่ก็ยังต้องฝืน

ในเมื่อที่ต้องยืน

ท่ามกลางผู้คนอย่างเดียวดาย

 

แม้ข้างในเจ็บปวดเกินกว่าจะทำใจ

บ่ว่าจั่งใด๋เฮากะต้องหายใจต่อ

เทพบุตรใจหมาบ่มีคำว่าพอ

เฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมหยังหนอ

ส่างเกิดมาพ้อคนหลายใจ

 

บ่เกิดเป็นลูกผู้หญิงมีมดลูกบ่ฮู้ดอก

ยอมพลีกายใจให้แล้วบ่คึดย้านอีหยังดอก

อยากมีคนเคียงข้างบ่ได้เอาไว้แค่มาตอก

ไม่ได้ตั้งรับกับความกลับกลอกของใคร

 

แม้ข้างในจะเจ็บคงได้แต่ทำใจ

อีกดนปานใด๋สิกู้หัวใจเฮาได้คืน

ถึงจำต้องปวดร้าวแต่ก็ยังต้องฝืน

ในเมื่อที่ต้องยืน

ท่ามกลางผู้คนอย่างเดียวดาย

 

แม้ข้างในเจ็บปวดเกินกว่าจะทำใจ

บ่ว่าจั่งใด๋เฮากะต้องหายใจต่อ

เทพบุตรใจหมาบ่มีคำว่าพอ

เฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมหยังหนอ

ส่างเกิดมาพ้อคนหลายใจ

 

แม้ข้างในเจ็บปวดเกินกว่าจะทำใจ

บ่ว่าจั่งใด๋เฮากะต้องหายใจต่อ

เทพบุตรใจหมาบ่มีคำว่าพอ

เฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมหยังหนอ

ส่างเกิดมาพ้อคนหลายใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***