เพลง (เนื้อเพลง) Home (Remix) mp3 ดาวน์โหลดเพลง | Sanook Music

เพลง Home (Remix)

อัลบั้ม It's Time

ศิลปิน Michael Buble

15 ก.พ. 48

เนื้อเพลง Home (Remix)

Michael Bublé - Home

Another summer day

has come and gone away

 

In Paris and Rome

 

but I wanna go home

 

Maybe surrounded by

a million people I

still feel all alone

I just wanna go home

I miss you you know

And I've been keeping all the letters

that I wrote to you

 

Each one a line or two

I'm fine baby how are you

I would send them but I know that it's just not enough

My words were cold and flat

And you deserve more than that

Another aeroplane another sunny place

 

I'm lucky I know

but I wanna go home

 

I've got to go home

Let me go home

 

I'm just too far

From where you are

I wanna come home

 

And I feel just like I'm living

someone else's life

It's like I just stepped outside

when everything was going right

And I know just why you could not come along with me

This was not your dream

but you always believed in me

Another winter day

Has come and gone away

in either Paris or Rome

and I wanna go home

Let me go home

And I'm surrounded by

A million people I

still feel alone

Let me go home

Oh I miss you you know

Let me go home

 

I've had my run

 

baby I'm done

 

I've gotta go home

 

Let me go home

It'll all be alright

 

I'll be home tonight

 

 

I'm coming back home

เนื้อหาจาก :JOOX