เพลง WHO YOU?

อัลบั้ม COUP D'ETAT

ศิลปิน G-Dragon

13 ก.ย. 56

เนื้อเพลง WHO YOU?

เพลง: Who You?

ศิลปิน: G-Dragon

 

Baby I love you อีรอกเค มัลฮาจีมัน

 

เน มาอึมมึน เวนจี ฮานาโด โจจี ฮันนา

 

I want you I need you โนเร บูรือจีมัน

 

I don't know why I feel bad นึกา มวอนเด

 

ชุกคาเฮ คือเซ ทารึน นัมจารึล โต มันนา

 

จัลดเวทซึม เฮ อาจิก จม อีรือดามัน

 

นัน เนกา โจวาฮามยอน คือ ปุนนึราโก

 

but ชากู ฮวากานา baby เดเช นีกา มวอนเด

 

Du du du du du du du du du du du du du du

 

du du du du du du du oh-oh-oh-oh-oh

 

Du du du du du du du du du du du du du du

 

du du du du du du du oh-oh-oh-oh-oh

 

Baby I miss you เว จากู นามัน เซงกักนา

 

ทารึน ซารัม มท มันนา วอนฮาจี อันนา

นอล ซารังฮานึนจีโด มีวอฮานึนจีโด

 

คูบุนนี อันกา เมอิล เฮทกอลรยอ อาจิกโด

 

I don't know why I feel bad นึกา มวอนเด

 

นุน อับเพ อัลจังกอรยอ คือ นมกวา พัลจัง

 

กอลมยอ อีกอน กยองอูกา อานีจีจังนันชยอ นูกู นลรยอ?

 

ออมอ? เอนกอนนี จม เฮรา เอราอี

 

คอรีอเอซอ พิน ฮัน ซังเง ดอรออุน เกนารี

 

เนกา นอเอเก มท ซาจุน บีซัน แบกเก

 

กูดู เทชิน ซาบอริน นุนมุล จอทซึน เบเก

 

เว นอน เฮงบกฮาโก นัน บุลเฮงเฮยา ฮานึน กอนเด

 

เดเช นีกา มวอนเด

 

Du du du du du du du du du du du du du du

 

du du du du du du du oh-oh-oh-oh-oh

 

Du du du du du du du du du du du du du du

 

du du du du du du du oh-oh-oh-oh-oh

 

Baby I just want you back

 

I want you back I want you back

 

Baby I know it's too late

 

it just too late it just too late

 

Baby I just want you back

 

I want you back I want you back

 

Baby I know it's too late

 

it just too late it just too late

 

ซาวอรา บิลรอ เฮออจยอรา บิลรอ

 

เนเกโร ดาชี ทลราวา ดัลราโก นึล บิลรอ

 

ดงเนมาดา คอรีมาดา เอซอ ชัทจา ดานีมยอ

 

กเยเน โยจึม อัน โจดอนเด ราโก อิลรอ

 

คูชาฮาโก จีจิลเฮ นา วอนเร จีจิลเฮ

 

มลรัทซอ นอโด มาชันกาจียา นาปึน กีจิบเบ

 

เนกา ดอ จัลฮัลเก ฮันบอน มันนา จุลเร

 

กวีชันเก อัน ฮันเด เจบัล ดลราวาจุลเร

 

Baby I hate you

 

Baby I love you

 

Ma baby hate you

 

Baby love you du du du du du

 

นีกา มวอนเด

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***