เพลง (Don't Fear)The Reaper

อัลบั้ม Workshop Of The Telescopes: The Best Of Blue Öyster Cult

ศิลปิน Blue Oyster Cult

31 ก.ค. 38

เนื้อเพลง (Don't Fear)The Reaper

(Don't Fear)The Reaper - CultBlue Oyster

All our times have come

 

Here but now they're gone

 

Seasons don't fear the reaper

 

Nor do the wind the sun or the rain

 

(We can be like they are)

Come on baby

(Don't fear the Reaper)

Baby take my hand

 

(Don't fear the Reaper)

We'll be able to fly

(Don't fear the Reaper)

Baby I'm your man

 

La la la la la

 

La la la la la

 

Valentine is done

 

Here but now they're gone

 

Romeo and Juliet

Are together in eternity

(Romeo and Juliet)

40000 men and women everyday

(Like Romeo and Juliet)

40000 men and women everyday

(Redefine happiness)

Another 40000 coming everyday

(We can be like they are)

Come on baby

(Don't fear the Reaper)

Baby take my hand

(Don't fear the Reaper)

We'll be able to fly

(Don't fear the Reaper)

Baby I'm your man

La la la la la

 

La la la la la

 

Love of two is one

 

Here but now they're gone

 

Came the last night of sadness

 

And it was clear she couldn't go on

 

Then the door was open and the wind appeared

 

The candles blew and then disappeared

 

The curtains flew and then he appeared

(Saying don't be afraid)

Come on baby

(And she had no fear)

And she ran to him

(Then they started to fly)

They looked backward and said goodbye

(She had become like they are)

She had taken his hand

(She had become like they are)

Come on baby

(Don't fear the reaper)

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***