เพลง IF YOU

อัลบั้ม D

ศิลปิน BIGBANG

01 ก.ค. 58

เนื้อเพลง IF YOU

Song: IF YOU

Artist: BIGBANG

 

คือนยอกา ตอนากาโย

นานึน อามูกอซโด ฮัล ซู ออบซอโย

ซารางี ตอนากาโย

นานึน บาโบชอรอม มองฮานี ซอ อิซเนโย

 

มอรอจีนึน คือ ดวีโมซึพมานึล บาราโบดา

จากึน จอมี ดเวออ ซาราจินดา

ชีกานี จีนามยอน โต มูดยอจิลกา

ยอซ เซงกากีนา

นี เซงกากีนา

IF YOU

IF YOU

อาจิก นอมู นึดจี อันฮัซดามยอน

อูรี ดาชี โดรากัล ซูนึน ออบซึลกา

IF YOU

IF YOU

นอโด นาวา กาที ฮิมดึลดามยอน

อูริน โจกึม ชวีเก กัล ซูนึน ออบซึลกา

อิดซึล เต จัลฮัล กอล คือเรซอ

 

คือเดนึน ออตอนกาโย

จองมัล อามูรอชี อันฮึน กอนกาโย

อีบยอรี จีนาบวาโย

คือเดล อีจอยา ฮาจีมัน ชิพจีกา อันเนโย

มอรอจีนึน คือ ดวีโมซึบมานึล บาราโบดา

จากึน จอมี ดเวออ ซาราจินดา

นูกุนกัล มันนามยอน วีรูกา ดเวกา

ยอซ เซงกากี นา

นี เซงกากี นา

IF YOU

IF YOU

อาชิก นอมู นึดจี อันฮัซดามยอน

อูรี ดาชี โดรากัล ซูนึน ออบซึลกา

IF YOU

IF YOU

นอโด นาวา กาที ฮิมดึลดามยอน

อูรี โจกึม ชวีเก กัล ซูนึน ออบซึลกา

อีซึล เต จัลฮัล กอล คือเรซอ

 

โอนึลกาที กานยอริน บีกา เนรีนึน นารีมยอน

นอเอ คือริมจากา ตอโอรือโก

ซอรัม โซเก โมลเร นอฮอดุน

อูรีเอ ชูออกึล

ดาชี กอเน โฮลโร ฮเวซางฮาโก

เฮออจีมีรัน ซึลพือมเว มูเกรึล

นัน เว โมลราซึลกา

IF YOU

IF YOU

IF YOU

IF YOU

อาจิก นอมู นึดจี อันฮัซดามยอน

อูรี ดาชี โดรากัล ซูนึน ออบซึลกา

IF YOU

IF YOU

IF YOU

IF YOU

นอโด นาวา กาที ฮิมดึลดามยอน

อูรี โจกึม ชวีเก กัล ซูนึน ออบซึลกา

อิดซึล เต จัลฮัล คือเรซอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***