เพลง Burn

อัลบั้ม Hurt Me

ศิลปิน Lapsley

20 ส.ค. 58

เนื้อเพลง Burn

Burn (燃烧) - Låpsley

Turn over so turn over

 

Running back over your shoulder

 

Turn over so turn over

 

Running back over your shoulder

 

You maybe be the one that I've chosen

 

It's gonna burn if we get closer

 

You maybe be the one that I've chosen

Turn over

 

But this love is leaving me frozen

Running back over your shoulder

 

You maybe be the one that I've chosen

 

It's gonna burn if we get closer

 

You maybe be the one that I've chosen

Turn over

 

But this love is leaving me frozen

 

Running back over your shoulder

 

I'm thinking about long term

I'm thinking about the future

 

I'm thinking about

I'm thinking about long term

I'm thinking about the future

I'm thinking about

 

Turn over so turn over

 

Running back over your shoulder

 

You maybe be the one that I've chosen

 

It's gonna burn if we get closer

 

You maybe be the one

 

You maybe be the one

 

It's gonna burn if we get closer

 

You maybe be the one that I've chosen

 

It's gonna burn if we get closer

 

Burn if we get

 

You maybe be the one that I've chosen

 

I'm thinking about long term

I'm thinking about the future

 

I'm thinking about

I'm thinking about long term

 

I'm thinking about the future

I'm thinking about

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***