เพลง DUMB & DUMBER

อัลบั้ม DEBUT FULL ALBUM 'WELCOME BACK'

ศิลปิน iKON

24 ธ.ค. 58

เนื้อเพลง DUMB & DUMBER

Song: DUMB & DUMBER

Artist: iKON

 

Party people

We about to go stupid now

Let’s get dumb

Then get dumber

Let’s get dumb

Olle olle

Let’s get dumb

Olle olle

Let’s get dumb

Olle olle

We goin yeah

 

นัน พุมวี ออบซอ นัน ซุมกิม ออบซอ

 

คือแรซอ ซูวีนึน โนพา

 

ซุม ชวิล ทือมี ออบซอ

 

ชายอนซือรอน ซึลแรปซือทิก

 

โอนึล พาที นือกีมึน คึลแรซิก yeah

 

จิม แครีโบดา ทอ getting dumb

 

มัมกอช ปมแน นอเย แคกกี

 

นุน โทรากาจี When I enter the room

 

ชีรึล มันโด ฮาจี

 

นอเย spotlight อึน แน กอ

 

ชูมึล ชวอ ชูมึล ชวอ จิบ นากัน จองชิน

 

ตือกออุน โอนึล พัม ทือรอวา ยอกี

 

Uh นือกยอจีนึน ยอลกี

 

วอลดือคอปชอรอม อีรือคยอ คยองกี

 

Oh baby คอกี นูกู ออบนาโย

 

แน มาอือมี เวโรวอโย

 

คือรอคเค ชยอดาโบจี มาราโย

 

คือ นุนบิชชี ชากาวอโย

 

ชอ ทารี ชาโอรึล แตมยอน

 

โซรีชยอ ลาลาลาลาลา

 

นัน คือจอ ชวีฮาโก ชิพพอ

 

โซรีชยอ ลาลาลาลาลา

 

 

Go dumb and dumber

Dumb dumb dumb dumb dumb

Dumb dumb dumb and dumber

Dumb dumb dumb dumb dumb

Let’s get dumb

 

ทา พาโบชอรอม

 

Dumb dumb dumb dumb dumb

Dumb dumb dumb and dumber

Dumb dumb dumb dumb dumb

Let’s get dumb

 

ออลกานีชอรอม

 

Ladi dadi แชมิซนึน โนรี

 

โชอึน เก โชอึน คอจี มวอ

 

We goin dumb and dumber

 

Ladi dadi แชมิซนึน โนรี

 

โชอึน เก โชอึน คอจี มวอ

 

นือกีมี วัซซอ

 

Uh พลรยูมึล โนพยอ

 

คุงควังแดนึน เบอีซือกา นือกยอจยอ

 

มอรี ออแก พัลกึทกาจี

 

So turned up turned up

Get pumped up get pumped up

 

พีทึลบีทึล ทวีตุงทวีตุง คอรีนึน

 

โมซือบี มาชี เพงควิน

 

Oh baby คอกี นูกู ออบนาโย

 

แน มาอือมี เวโรวอโย

 

คือรอคเค ชยอดาโบจี มาราโย

 

คือ นุนบิชชี ชากาวอโย

 

ชอ ทารี ชาโอรึล แตมยอน

 

โซรีชยอ ลาลาลาลาลา

 

นัน คือจอ ชวีฮาโก ชิพพอ

 

โซรีชยอ ลาลาลาลาลา

 

Go dumb and dumber

Dumb dumb dumb dumb dumb

Dumb dumb dumb and dumber

Dumb dumb dumb dumb dumb

Let’s get dumb

 

ทา พาโบชอรอม

 

Dumb dumb dumb dumb dumb

Dumb dumb dumb and dumber

Dumb dumb dumb dumb dumb

Let’s get dumb

 

ออลกานีชอรอม

 

Ladi dadi แชมิซนึน โนรี

 

โชอึน เก โชอึน คอจี มวอ

 

We goin dumb and dumber

 

Ladi dadi แชมิซนึน โนรี

 

โชอึน เก โชอึน คอจี มวอ

 

Break it down

 

ฮานือรี พิงกึลบิงกึล

 

มอรีกา ชีกึนจีกึน

 

คอรือมึน ทวีตุงทวีตุง

 

We goin dumb

 

Move ฮานือรี พิงกึลบิงกึล

 

Move มอรีกา ชีกึนจีกึน

 

Move คอรือมึน ทวีตุงทวีตุง

 

Watch me go dumb

 

 

นานานานานา

นานานานานา

นานานานานานานา

 

Watch me go dumb

 

นานานานานา

นานานานานา

นานานานานานานา

 

We goin dumb and dumber

 

นานานานานา

นานานานานา

นานานานานานานา

 

Watch me go dumb

 

นานานานานา

นานานานานา

นานานานานานานา

 

We goin dumb and dumber

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***