เพลง Sing To Me

อัลบั้ม Trip

ศิลปิน Jhené Aiko, Namiko Love

22 ก.ย. 60

เนื้อเพลง Sing To Me

Sing To Me (给我唱歌) - Jhené Aiko/Namiko Love

Written by:Jhené Aiko Efuru Chilombo/Dwane M. Weir II

Wake up mommy

 

Sing to me sing to me

 

Sing to me sing to me

 

Sing to me sing to me

 

Sing to me sing to me

Mommy sing to me

I love you

Sing to me

Mommy sing to me

I love you

Sing to me

Mommy sing to me

I love you

Sing to me

Mommy sing to me

I love you

Sing to me

Nami sing to me

I love you

Sing to me

Nami sing to me

I love you

Sing to me

Nami sing to me

I love you

Sing to me

Nami sing to me

I love you

Sing to me

 

Namiko did you know

 

That you used to live in my tummy

Namiko did you know

 

I'm in love with being your mommy

Sing to me

I love you

Sing to me

Nami sing to me

I love you

Sing to me

Nami sing to me

I love you

Sing to me

Nami sing to me

I love you

Sing to me

Mommy sing to me

I love you

Sing to me

Mommy sing to me

I love you

Sing to me

Mommy sing to me

I love you

Sing to me

Mommy sing to me

I love you

Sing to me

 

You are my world

 

You are my world

 

My favorite girl

 

My my my my

 

You are my world

You are

My favorite girl

 

My favorite

You are my world

 

My favorite girl

 

You are my world

 

My favorite girl

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***